آقای روحانی نباید در وضعیت امروز از مدیران گذشته استفاده می کرد/دکتر احمدی نژاد در کمتر از یک سال به پایان دولتش وزیر عوض می کرد.
آقای روحانی نباید در وضعیت امروز از مدیران گذشته استفاده می کرد/دکتر احمدی نژاد در کمتر از یک سال به پایان دولتش وزیر عوض می کرد.
2 وزیر دیگر استعفا دهند یا استیضاح شوند کابینه از نصاب می افتد و کل وزرا باید دوباره بیایند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.

بهارستان انلاین – عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: 2 وزیر دیگر استعفا دهند یا استیضاح شوند کابینه از نصاب می افتد و کل وزرا باید دوباره بیایند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. اشکالی هم ندارد. در خیلی از کشورهای دنیا وسط دوره کابینه دولت ترمیم می شود.

به گزارش بهارستان انلاین ؛ 20ماه مانده به پایان دولت روحانی، کابینه در آستانه از نصاب افتادن است؛ وزیر جهادکشاورزی استعفا داد و استیضاح وزرای آموزش و پرورش، نفت و کشور نیز تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است. حال با این اوصاف روحانی که در اداره کشور مشکل داشت، قطعا با مشکلات بیشتری مواجه می شود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس درباره 3 استیضاح یاد شده گفت: در ماه های پایانی دوره دهم مجلس قرار داریم و نمایندگان از اوضاع ناراحت هستند بنابراین به جز استیضاح چه کار دیگری می توانند انجام دهند.

مشروح این گفتگو را با امیرحسین قاضی زاده هاشمی را در ادامه بخوانید.

****

علت شکل‌گیری موج استیضاح وزرا در مجلس چیست؟

استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش عجیب بود چون 2 ماه پیش از مجلس رأی اعتماد گرفت اما وزرای نفت و کشور چون حوزه اختیارات شان به موضوع وضعیت اقتصاد و بنزین در کشور مرتبط است، محل سئوال و پرسش هستند. بالاخره در ماه های پایانی دوره دهم مجلس قرار داریم و نمایندگان از اوضاع ناراحت هستند بنابراین به جز استیضاح چه کار دیگری می توانند انجام دهند.

به نظر می‌آید آقای مطهری و نمایندگان اصلاح طلب استیضاح وزیر کشور و نمایندگان اصولگرا استیضاح آقای زنگنه را لیدری می کنند، آیا کلیدخوردن استیضاح ها جریانی و سیاسی است؟

نمی‌توان گفت نمایندگان یک جناح خاص اصل این استیضاح‌ها را دنبال می‌کنند، ترکیب نمایندگان امضاکننده هر استیضاحی با استیضاح دیگر متفاوت است. به عبارت بهتر امکان دارد اعضای یک فراکسیون دنبال استیضاح یک وزیر و اعضای فراکسیون دیگر دنبال استیضاح وزیر دیگری باشند. مثلا طرح استیضاح آقای زنگنه را بیشتر اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی امضا کردند.

امکان دارد آقای زنگنه اگر فشار نمایندگان را سنگین ببیند مثل آقای حجتی روز قبل استیضاح استعفا دهد و برود؟

خبری از استعفای آقای زنگنه ندارم. البته شنیدم ناراضی است و علاقه ای به ادامه کار ندارد. واقعا هدف استیضاح کنندگان افزایش فشار برای به استعفا رساندن آقای زنگنه نیست بلکه خود استیضاح اهمیت دارد بنابراین جدی هستند مگر این که اتفاقی بیفتد تا منصرف شوند.

زمانی از آقایان آخوندی، حجتی، زنگنه و ظریف به عنوان ژنرال های کابینه آقای روحانی نام برده می شد اما آنها تک تک در حال استعفا دادن هستند؛ چرا؟

هر دوره ای مردان خودش را دارد. آقای روحانی نباید در وضعیت امروز از مدیران گذشته استفاده می کرد. او باید مدیران جوان‌تر را به کار می گرفت. این افراد خسته‌اند و حال کار ندارند. معتقدیم در وضعیت فشار خارجی و مشکلات عدیده داخلی مدیر ارشد خودش باید 100 بدود تا مدیرانش 50 بدوند.

اگر استیضاح سه وزیر آموزش و پرورش، نفت و کشور رأی بیاورد، کابینه از نصاب می افتد؟

بله، 2 وزیر دیگر استعفا دهند یا استیضاح شوند کابینه از نصاب می افتد و کل وزرا باید دوباره بیایند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. اشکالی هم ندارد. در خیلی از کشورهای دنیا وسط دوره کابینه دولت ترمیم می شود.

اما اگر این اتفاق بیفتد اولین بار در جمهوری اسلامی خواهد بود که دولتی از نصاب می افتد؟

بالاخره هر کاری یک اولین باری دارد. حالا با توجه به شرایط بی پولی دولت خوب است ترکیب کابینه عوض شود و آقای روحانی ارنج جدیدی کند. نباید از این مسائل بت ساخت. احمدی نژاد در کمتر از یک سال مانده به پایان دولت وزیر عوض می کرد.

اگر وزیر جدیدی بیاید می تواند معجزه کند؟

وقتی تیم فوتبال به مشکل می خورد عوض کردن مربی یا تغییر استراتژی می تواند نجات بخش باشد.

انتهای پیام / 755