آماده همکاری با نهادهای نظارتی و مردمی بخصوص انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای برخورد با احتکار و گرانفروشی هستیم
آماده همکاری با نهادهای نظارتی و مردمی بخصوص انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای برخورد با احتکار و گرانفروشی هستیم
تعارف و تساهل در انجام وظایف نهاد نظارتی در سطح شهرستان ، اتکای به روشهای و دستورالعمل های غیر بومی مختص تهران و همچنین عدم ایجاد فرآیند استاندارد نظارتی و کنترلی در شهرستان ری از جمله آسیبهای موجود به بازار و معیشت مردم است

بهارستان آنلاین – احمدجعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در دیدارخودبا علی کیهانیان رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اعضای هیئت رئیسه شهرستان ری گفت : گشتهای مشترک اتاق اصناف و اداره صمت در حال انجام بازرسی ها و کنترل بازار برای کمک به مردم و انجام ماموریت خود هستند.

به گزارش بهارستان آنلاین ؛ جعفری نسب با بیان اینکه ما آماده همکاری با نهادهای نظارتی و مردمی بخصوص انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای برخورد با احتکار و گرانفروشی هستیم؛ خاطرنشان کرد : بنا به وضعیت موجود سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان بازار را رها کرده و یک خود سری و رها شدگی در بازار مشاهده میشود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با تاکید بر اینکه باید همکاری همه جانبه ای در بخشهای تولید ، توزیع و فروشندگان وجود داشته باشد ؛ تصریح نمود : باید اتحادیه ها که بخشی از مردم هستند برای کنترل زیر مجموعه خود فعال تر عمل کنند.

علی کیهانیان رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ری نیز ضمن ارائه گزارش و معرفی حاضرین آسیبهای جدی موجود در سیستم بازار را بیان کرد .

این استاد دانشگاه گفت : متاسفانه تعارف و تساهل در انجام وظایف نهاد نظارتی در سطح شهرستان ، اتکای به روشهای و دستورالعمل های غیر بومی مختص تهران و همچنین عدم ایجاد فرآیند استاندارد نظارتی و کنترلی در شهرستان ری بعنوان قطب انبارداری و ارائه خدمات تولیدی و خدماتی و همچنین عدم ساماندهی مشاغل فاقد جواز و بی توجهی برخی اتحادیه ها به خود کنترلی زیر مجموعه های خود در شهرستان ری از جمله آسیبهای موجود به بازار و معیشت مردم است

در ادامه نیز زمینه های همکاری فی مابین تعزیرات حکومتی و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ری در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و شرکت در گشتهای مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در پایان اعتبار نامه های آقایان باقری و عرب زاده از اعضای هیئت رئیسه انجمن توسط جعفری نسب تقدیم شد.

انتهای پیام/۱۲۹۹

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین