آیا جریان سازی های جدید دو طیف قالیباف و لاریجانی می توانند آنها را به بهارستان و پاستور نزدیک نماید؟
آیا جریان سازی های جدید دو طیف قالیباف و لاریجانی می توانند آنها را به بهارستان و پاستور نزدیک نماید؟
اصولگران بعد از تجربه جمنا اینک در حال آماده سازی شورای راهبردی انتخابات مجلس هستند و شاید فراخوان قالیباف واکنشی به تعریف چنین مکانیزمی باشد

بهارستان انلاین – انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کمتر از هشت ماه دیگر آغاز خواهد شود و آرایش سیاسی جناح های مختلف نشانگر عدم انسجام لازم بالخصوص در بین دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب برای این انتخابات می باشد.

اینکه آیا در انتخابات آینده باز شاهد شکل گیری ائتلاف ها و تشکل های سیاسی جدید التاسیس باشیم دور از انتظار نیست اما نکته قابل ملموس عدم واکنش مردم به این انتخابات است مسئله تحریم ها و به ویژه مشکلات اقتصادی و مسئله معیشتی مردم با توجه به شعارهای تبلیغاتی گذشته موجب شده است که برای مردم دو قطب اصولگرا و اصلاح طلب اهمیت تعیین کننده ای نداشته باشند.

لاریجانی و قالیباف دو چهره سیاسی کشور در بزنگاه سیاسی حال کشور با توجه به اهمیت این موضوع تا حدودی خود را از دو طیف اصلاحات و اصولگرایان جدا نموده و به دنبال خلق جناح های سیاسی مورد مقبول مردم هستند کاری که چند روز پیش محمد باقر قایباف با فراخوان خود از چهره های جوان سیاسی از آن پرده برداشت اما لاریجانی که به گفته محمد رضا باهنر گزینه خوبی برای ریاست جمهوری است اگرچه تا کنون واکنشی به احتمال کاندیداتوری خود برای ریاست جمهوری نداشته اما تاسیس حزب رفاه ملت که متشکل از یاران نزدیک لاریجانی است را می توان در همین راستا قلمداد نمود اما آنچه برای لاریجانی بسیار مهم می باشد نتیجه انتخابات مجلس یازدهم است
.
لاریجانی در چهار سال ریاست خود بر قوه مقننه توانسته است طیف های به اصطلاح اعتدال و برخی از چهره های اصلاحات و اصولگرایان را با خود همراه سازد و تا حدود بسیار زیادی راه را برای به دست گیری سکان اجرایی کشوار هموار نماید اما اینکه نحوه حضور وی به مانند روحانی خواهد بود که جهانگیری را نامزد پوششی خود قرار دهد و او نیز مطهری را نامزد پوششی خود قرار دهد با توجه به وعدهای اقتصادی غیر قابل وصول به نظر می رسد مردم دیگر دل خوشی از این رویکرد دوباره نداشته باشند.

البته اصولگران بعد از تجربه جمنا اینک در حال آماده سازی شورای راهبردی انتخابات مجلس هستند و شاید فراخوان قالیباف واکنشی به تعریف چنین مکانیزمی باشد اما با توجه به اشتباهات فاحش دوره قبل ریاست جمهوری توسط جمنا بعید است اینبار قالیباف به ریسک دوباره اصولگرایان در قالب شورای راهبردی تن دهد .

باید به انتظار نشست و دید آیا جریان سازی های جدید دو طیف قالیباف و لاریجانی می توانند آنها را به بهارستان و پاستور نزدیک نماید یا اینکه باید شاهد چهره های جدید در مجلس و انتخابات ریاست جمهوری باشیم .

انتهای پیام /223

  • نویسنده : امیر حسین عصاریان