از مجلس دفاع می کنم
از مجلس دفاع می کنم
اگر مجلس با پیشنهاد دولت برای درامد 334 هزار میلیارد تومانی در این بخش موافقت می کرد؛ دولت چگونه قادر بود کسری بودجه بیش از 140 هزار میلیارد تومانی را در این بخش جبران کند؟

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به ادعای دولت مبنی بر این که درآمد پیش‌بینی شده برای تبصره ۱۴ محقق نمی‌شود و اعداد پیش‌بینی شده موهومی است، این اظهارات مقامات دولتی را توهین به مجلس دانست و با تاکید بر این که من از مجلس دفاع می کنم به تشریح جزئیات تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری پرداخت و گفت: اگر اعداد و ارقام پیشنهادی دولت در لایحه تقدیمی به مجلس تصویب می شد، اکنون این بند با بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه بود.
به گزارش جامعه خبری تحلیلی «بهارستان آنلاین» ؛ حمیدرضا حاجی بابائی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه مجلس درآمد تبصره 14 قانون بودجه امسال را غیرواقعی افزایش داده، گفت: دولت در لایحه بودجه درآمد تبصره 14 را 470 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، که پس از بررسی‌های انجام گرفته و به درخواست وزارت نفت حدود 26 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای گازی به این عدد افزوده شد و در بخش هزینه ها نیز این رقم به خود این شرکت اختصاص پیدا کرد بنابراین با حذف این عدد، مجلس در حقیقت درامد 470 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت برای تبصره 14 را به 610 هزار میلیارد تومان رسانده است و این درامدهای واقعی را 140 هزار میلیارد تومان افزایش داد نه 166 هزار میلیارد تومان.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح محل افزایش درآمد پیش‌بینی شده برای تبصره 14 قانون بودجه امسال بیان کرد: پیش‌بینی دولت برای صادرات بنزین اعتباری بالغ بر 186هزار میلیارد تومان بود که ما آن را به 260 هزار میلیارد تومان رساندیم یعنی حدود 74 هزار میلیارد تومان به عدد پیشنهادی دولت افزودیم؛ در واقع پیش‌بینی ما صادرات 9 میلیارد دلاری بنزین در سال جاری بود که اگر 9 میلیارد را با دلار 30 هزار تومانی محاسبه کنیم حدود 270 هزار میلیارد تومان می‌شود که این عدد حتی حدود 10 هزار میلیارد تومان از پیش‌بینی مجلس نیز بیشتر است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: براساس گزارشات ارائه شده در 6 ماه نخست سال از 9 میلیارد دلار پیش‌بینی شده برای صادرات بنزین حدود 4 میلیارد و 535 میلیون دلار یعنی حدود 102 درصد آن محقق شده، همچنین در 7 ماهه نخست سال نیز تحقق این عدد حدود 5 میلیارد و 19 میلیون دلار بوده است؛ تحقق این عدد نشان می دهد که پیش بینی مجلس منطبق بر واقعیت ها بوده و درامد خوبی دراین بخش نصیب دولت شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 تصریح کرد: درآمد بند یک تبصره 14 مربوط به فروش سوخت داخلی است که عدد پیشنهادی دولت یعنی 75 هزار میلیارد تومان در مجلس با 2 هزار میلیارد تومان افزایش به 77 هزار میلیارد تومان رسید اما نکته قابل توجه ماجرا این جاست که براساس گزارشات رسیده این درآمد نیز تاکنون 117 درصد تحقق پیدا کرده است و بنابراین در این بند نیز یک درامد واقعی برای دولت ایجاد شده است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: درآمد پیش‌بینی شده در بندهای «3» و «6» تبصره 14 نیز حدود 179 هزار میلیارد تومان بود که 88 درصد آن تاکنون تحقق پیدا کرده که علت عدم تحقق 100 درصدی این درآمد را باید در نامه دولت در جریان بررسی بودجه جست و جو کرد زیرا دولت در آن برهه با ارائه نامه‌ای رسمی، قیمت سوخت پتروشیمی‌ها را کاهش داد و اگر این درخواست دولت نبود ما شاهد تحقق این درامد نیز بودیم.

حاجی بابایی اضافه کرد: در تبصره 14همچنین 60 هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمد (سال گذشته و امسال مانند افزایش قیمت جهانی نفت و …) برای دولت درامد پیش‌بینی شد؛ این رقم به اضافه 74 هزار میلیارد تومان اضافه درامد بخش صادرات بنزین، 2 هزار میلیارد تومان اضافه شده بر درامد حاصل از منابع حاصل از فروش داخلی فراورده های نفتی و نیز بیش از 4 هزار میلیارد تومان درامد ناشی از منابع سایر بندها در مجموع حدود 140 هزار میلیارد تومان افزایش درامد است که برای پوشش هزینه های دولت در قانون بودجه مصوب شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس شاخص های اقتصادی و میزان فعلی تحقق درامدهای دولت به نظر می رسد درآمد جدول تبصره 14 به صورت 100 درصد محقق خواهد شد، تصریح کرد: عزیزان سازمان برنامه و بودجه گفتند که درآمد تبصره 14 حدود 470 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و مجلس درآمد آن را اضافه کرده است؛ توجه کنیم که از 470 هزار میلیارد تومان درامد پیشنهادی در لایحه دولت، 136 هزار میلیارد تومان خرج شرکت‌ها است بنابراین فقط 334 هزار میلیارد تومان از درامدی که دولت پیش بینی کرده بود قابل هزینه کرد در سایر سرفصل ها نظیر یارانه ها بود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در همین زمینه تصریح کرد: وقتی دولت ماهانه حدود 27 هزار میلیارد تومان (سالانه 324 هزار میلیارد تومان) به ازای یارانه 300 هزار و 400 هزار تومانی پرداخت می‌کند و 80 هزار میلیارد تومان نیز برای دارو و 80 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم یارانه می پردازد یعنی برای این سه موضوع 484 هزار میلیارد تومان هزینه می کند؛ اکنون این سوال مطرح می‌شود که اگر مجلس با پیشنهاد دولت برای درامد 334 هزار میلیارد تومانی در این بخش موافقت می کرد؛ دولت چگونه قادر بود کسری بودجه بیش از 140 هزار میلیارد تومانی را در این بخش جبران کند؟

حاجی بابایی با اشاره به اضافه شدن درآمد حدود 4 هزار میلیارد تومانی از محل بندهای دیگر خاطرنشان کرد: با درآمدی که دولت در لایحه بودجه برای تبصره 14 پیش‌بینی کرده بود و هزینه‌های که اکنون دولتمردان در حال پرداخت آن هستند، بودجه بیش از 140هزار میلیارد تومان کسری پیدا می‌کرد، باید این سوال پاسخ داده شود که دولت از چه محلی و چگونه می‌توانست این کسری را تامین کند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 خطاب به سازمان برنامه و بودجه، گفت: ما برای شما منبع مشخص کردیم و شما در حال هزینه آن هستید، بایدبه این پرسش پاسخ داده شود که موضوعات دیگری ماند کمیته امداد، بهزیستی، درمان و … دیده شده در تبصره 14 چه می‌شود؟

وی اعلام آمادگی کرد که با افرادی که به اعداد و ارقام بودجه مسلط هستند، این موضوعات را تبیین کنند تا مشخص شود که درآمدهای پیش بینی شده برای تبصره 14 محقق می‌شود یا خیر.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم طرح این موضوع که درآمد پیش‌بینی شده برای تبصره 14 محقق نمی‌شود و اعداد پیش‌بینی شده موهومی است را توهین به مجلس دانست و تصریح کرد: از مجلس دفاع می کنم.

پایان پیام/6144

  • منبع خبر : خانه ملت