استقرار گشت های خودرویی و پیاده برای مقابله با بی حجابی در سراسر کشور
استقرار گشت های خودرویی و پیاده برای مقابله با بی حجابی در سراسر کشور
سخنگوی فراجا از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور به منظور انجام مأموریت‌ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی (بی‌حجابی) اصرار دارند، خبر داد

بهارستان آنلاین-سردار سعید منتظرالمهدی؛ سخنگوی فراجا اظهار کرد: پلیس در پی مطالبات مردمی و خواست گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی و همچنین تأکید ریاست محترم جمهور و قوه قضائیه در چارچوب قانون به‌منظور بسط و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده ضمن تقدیر و تشکر از قاطبه دختران و بانوان کشور عزیزمان ایران که با رعایت هنجارهای اجتماعی و پوشش متعارف بر آرامش روانی جامعه کمک می‌کنند، از روز جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام مأموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.

سخنگوی فراجا گفت: انتظار می‌رود از همگان به‌ویژه دختران فهیم کشورمان که آینده این مرز و بوم به وجود آنان متکی است با حفظ حرمت پوشش و رعایت هنجارهای پذیرفته‌شده به انسجام اجتماعی و امنیت عمومی جامعه یاری رسانند و فرصت خدمت بیشتر را برای مأموران انتظامی به‌جهت دیگر مأموریت‌های عدیده و حیاتیِ پلیس فراهم نمایند.

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین