اعلام حمایت مردم سیرجان و بردسیر ، انجمن صنفی کارگران ، اصناف ، جامعه دانشگاهی و فرهنگیان از کاندیداتوری شهباز حسن پور بیگلری
اعلام حمایت مردم سیرجان و بردسیر ، انجمن صنفی کارگران ، اصناف ، جامعه دانشگاهی و فرهنگیان از کاندیداتوری شهباز حسن پور بیگلری
انجمن صنفی کارگران ، اصناف و دانشجویان و جامعه دانشگاهی و فرهنگیان و مردم همیشه در صحنه سیرجان و بردسیر حمایت خود را از کاندیداتوری شهباز حسن پور بیگلری اعلام کردند.

بهارستان آنلاین – تشکل های اصناف و کارگری از شهباز حسن پور بیگلری برای ورود به مجلس یازدهم حمایت کردند

به گزارش بهارستان آنلاین ، انجمن صنفی کارگران ، اصناف و دانشجویان و جامعه دانشگاهی و فرهنگیان و مردم همیشه در صحنه سیرجان و بردسیر حمایت خود را از کاندیداتوری شهباز حسن پور بیگلری اعلام کردند.

انتهای پیام / 993