افزایش قیمت سوخت باتصمیم حکومت بدون مصوبه مجلس عین استبداد است
افزایش قیمت سوخت باتصمیم حکومت بدون مصوبه مجلس عین استبداد است
بی عرضگی دولت در جلوگیری از قاچاق سوخت و دیگر موارد فشار را در این برهه از زمان که مردم تازه از تثبیت دلار نفس راحتی می‌کشیدند دوباره دچار چالش مهمی مثل افزایش هزینه های زندگی و رکود در تولید مواجه شدند.

بهارستان آنلاین – با توجه به اینکه هرگونه افزایش قیمت در سطح ملی از سوی دولت نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان دارد پس بنابراین گرانی بنزین توسط سران سه قوه و برخی از افراد صاحب نظر عین استبداد و عدول از حق قانونی مردم است.

به گزارش بهارستان آنلاین مهندس کیهانیان در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین با بیان اینکه توضیحات ریاست محترم جمهور درباره بازگرداندن در آمدحاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بویژه بنزین به خانواده ها گفت : دولت علی الرغم نیاز به نقدینگی به این بخش از در آمدها چشم داشتی ندارد.

افزایش حامل انرژی با این درصد وحشتناک مسلما در دیگر ارکان نیازهای عمومی نیز اثرگذار بوده و مردم عزیز دچار مشکلات عدیده ای همچون افزایش بزهکاری و تن فروشی و سرقتها و دیگر موارد اینچنینی خواهند شد.
بی عرضگی دولت در جلوگیری از قاچاق سوخت و دیگر موارد فشار را در این برهه از زمان که مردم تازه از تثبیت دلار نفس راحتی می‌کشیدند دوباره دچار چالش مهمی مثل افزایش هزینه های زندگی و رکود در تولید مواجه شدند.

انتهای پیام / 734