انتخابات بهار فعالیت احزاب و احزاب ستونهای برگزاری انتخابات سالم و رقابتی هستند
انتخابات بهار فعالیت احزاب و احزاب ستونهای برگزاری انتخابات سالم و رقابتی هستند
فعالیت احزاب در بالا بردن آگاهی های سیاسی،افزایش مشارکت عمومی و حداکثری بین شاخص های انتخابات افراد شایسته در ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی،مجلس خبرگان و شورا ها و تدوین برنامه برای حد مشکلات کشور بسیار موثر و تعیین کننده است.

بهارستان آنلاین – همایش فصلی خانه احزاب ایران با رویکرد نقش احزاب در انتخابات مجلس شورای اسلامی و در مرکز همایش‌های وزارت کشور برگزار شد.

به گزارش بهارستان آنلاین ؛ در این مراسم که حسین روح الامین رئیس خانه احزاب ، محمدرضا باهنر، مصطفی کواکبیان، سید محمد حسینی و جمعی از فعالین سیاسی حضور دارشتند سید شهابالدین صدر با بیان اینکه فعالیت اخراب در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب یک سیاست گذاری کلان و بر پایه سه اصل اساسی صورت میگیرد گفت : باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که ما یک نظام اسلامی هستیم و چاچوب قانون گذاری،سیاستگذاری و فعالیت کلان احزاب نیز متفاوت با کشورهای غربی و ضد اسلامی است.

مشروح سخنان سیدشهاب‌الدین الدین صدر را در همایش فصلی خانه احزاب ایران در زیر می خوانید :
بسم الله الرحمن الرحیم
“اخراب و انتخابات”
الف:فعالیت اخراب در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب یک سیاست گذاری کلان و بر پایه سه اصل اساسی صورت میگیرد که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است:
۱_اسلام و دیدگاهای اسلام در تحزب
۲_قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی مورد تائید ملت و تنفیذ شده توسط ولی فقیه عادل(در اصل ۱۳و۱۴و۲۳و۲۷و۳۲و۳۹و۴۰ بیش از سایر اصول قانون اساسی به تحزب،آزادی و فعالیت های آنها،حقوق مردم و… اشاره شده است.)
۳_اصول و مبانی اصلی تحزب و احزاب بر اساس شرایط جهانی ومنطقه ای و ایران و مفاهیم وکاربرد های حزب در جهان معاصر به شرط عدم مغایرت با مبنی اسلام.
این سه اصل مهمی است که به عنوان چاچوب کلان برای فعالیت و حرکت احزاب مورد توجه قرار میگیرد. باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که ما یک نظام اسلامی هستیم و چاچوب قانون گذاری،سیاستگذاری و فعالیت کلان احزاب نیز متفاوت با کشورهای غربی و ضد اسلامی است.
ب:کارکرد احزاب در نظام های سیاسی:
فراهم ساختن فرصت برای ظهور استعدادها در ساختار سیاسی وبستر سازی برای رشد افراد،رغابت های انتخاباتی و هدایت و جهت دهی آزاد عمومی،حکومت داری و برعهده گرفتن مسئولیت های حکومت،تدوین سیاستهای عمومی و ارائه برنامه،آموزش وهدایت افکار عمومی،باز تابنده نیازهای اجتماعی،رایط و عامل پیوند میان مردم و حکومت و …میباشد.
ج:نیازمند احزاب کار آمد و فراگیر هستیم برای:
۱_برنامه ریزی های لازم و ضروری کشور و کادر سازی
۲_افزایش بینش سیاسی مردم و بصیرت افزایی
۳_توسعه سیاسی و امنیت و ثبات ملی
۴_ارتباط عمیق و مستحکم میان مردم و حکومت
۵_دفاع از نظام و مقابله با هجمه ها و فتنه ها و توطئه ها
۶_ایجاد رقابت سالم وسازنده درون نظام
۷_ایجاد نشاط سیاسی و بالا بردن انژی آحاد مردم
۸_افزایش علاقمندی وتعلق خاطرو مشارکت مردم در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی
۹_فرهنگ سازی و آموزش و هدایت افکار عمومی
۱۰_انعکاس مهیج و بازتاب بموقع و موثرنیازهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی
۱۱_تدوین سیاست های عمومی ارائه برنامه در زمینه های مختلف برای اصلاح امور اداره کشور
۱۲_همکاری در اداره امور جامعه و حکومت و انجام مسئولیت های مختلف
د:نقش احزاب در توسعه سیاسی و امنیت ملی:
توسعه سیاسی به معنای فراهم ساختن زمینه مشارکت سیاسی گروه های مختلف در اداره کشور از مهمترین ویژگی های جوامع توسعه یافته به شمار می آید.
اهمیت این موضوع در کشور:
۱_ورود به دهه چهارم انقلاب لزوم جایگزین شدن مشارکت مبتنی بر مهندسی اجتماعی و افکار عمومی بجای مشارکت های توده ای
۲_افزایش آگاهی سیاسی شهروندان بر اثر گسترش ارتباطات بر اثر انقلاب ارتباطات
۳_گسترش طبقه متوسط جدید در کشور از نظر کمی و کیفی و افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی
۴_وقوع پدیده جهانی شدن و افزایش احساسات گریز از مرکز در میان گروهای قومی و زبانی احزاب در جوامع توسعه یافته با سازماندهی افکار وآراء در آستانه انتخابات و فراهم ساختن ارتباط میان مردم و مسئولین زمینه مشارکت سیاسیآحاد مردم را فراهم می آورد.
ه:احزاب به ۵ شیوه قادرند موجبات توسعا سیاسی و ثبات ملی را فراهم آورند:
۱_گسترش مشارکت سیاسی و حضور در صحنه های تصمیم گیری اقشار مختلف جامعه
۲_وحدت،یکپارچگی و انجام ملی و افزایش ضریب امنیت ملی
۳_مشروعیت نظام حکومتی با تجلی و تحقق اراده ملت و تعلق خاطر بیشتر آقا و مردم نسبت به حکومت
۴_مدیریت منازعات با فراهم نمودن فضا و زمینه سالم بحث و بررسی های کارشناسان و انتقادات سازنده آحاد مردم و انتقال اشکالات و معظلات موجود جامع و راه حل های قانونی و کارشناسی برای اصلح امور به مسئولین و حاکمان
لذا احزاب میتوانند به عنوان سوپاپ اطمینان سیاسی عمل نمایند احزاب به ویژه هنگامی که دارای علایق و جهت گیری ملی باشند میتوانند بعنوان ابزاری برای سازماندهی مشارکت عمومی،مشروعیت سیاسی و جلو گیری از بروز منازعات و خشونت های اجتماعی عمل نمایند.
۵_جامعه پذیری سیاسی: به معنای فرایند آشنایی افراد با نظام سیاسی از طریق فراگیری آموزش هایی در مورد نماد های سیاسی،نهادها و فرآیند مشارکت پذیری درونی ساختن نظام ارزشی و ایدئولوژی آن میباشد.
احزاب کار آمد و فراگیر میتوانند عمده ترین مجاری مشارکت اجتماعی و سیاسی قلمداد شود که با طرح هویت ملی و کلان نگری و فرا گذاشتن از هویت های خاص گری قمی،زبانی،مذهبی به زمینه های همکاری نیروهای اجتماعی گوناگون در کنار یکدیگر شوند و میتوانند نقش موثری در تحکیم مبانی و مؤلف های هویت ملی ایفا نمایند.
و:احزاب و انتخابات.
در کشور ما که نظام مردم سالاری دینی بوده و ب طور متوسط در هر سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک انتخابات ملی و سراسری نظیر ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی،مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار گردیده است و تعیین مسئولین نهاد های اصلی نظام و حکومت با مراجعه به آرای عمومی انتخاب میشوند مشارکت و حضور جدی فعال احزاب در انتخابات بسیار ضروری و حیاتی است.
فعالیت احزاب در بالا بردن آگاهی های سیاسی،افزایش مشارکت عمومی و حداکثری بین شاخص های انتخابات افراد شایسته در ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی،مجلس خبرگان و شورا ها و تدوین برنامه برای حد مشکلات کشور بسیار موثر و تعیین کننده است.
حضور احزاب کار آمد باعث ایجاد نظرات سازمان یافته بر منتخبین در مجلس و دولت و پاسخگو بودن انان میشود. نه آنکه پس از انتخاب شدن از پاسخگویی های منطقی شانه خالی کنند.
شناسایی افراد شایسته و پاک و معرفی آنان به مردم از پیامدهای حضور در صحنه احزاب میباشد.
فعالیت موثر احزاب قانونی و شناسنامه دار مانع شکل گیری باند های قدرت و ثروت و زدوبند های نا سالم آنان میشود.
امروز پدیده شکل گیری باند های قدرت و ثروت باعث شده است که دولت ها احزاب را بر نمی تابند در صحت ناکار آمدی آن حرکت میکنند.
ز:تبلیغ و ترویج محور های مهم منشور اخلاقی انتخابات.
۱_حرکت بر مدار قانون و معنوی حضرت امام و مقام معظم رهبری
۲_تقویت و امید نشاط ملی و پرهیز از سیاه نمایی و بزرگ نمایی مشکلات و تخریب دستاورد های انقلاب
۳_استفاده از فضای تبلیغاتی انتخابات به عنوان یک فرصت ملی برای تقویت استقلال کشور،وحدت ملی و همگرایی قومی و مقابله با توطئه های تفرقه افکنانه و جنگ روانی دشمن
۴_اهتمام مردم برای تعیین نماینده اصلح
۵_طرح دیدگاهها به توانمندیهای افراد مورد نظر
۶_ارائه پیشنهادها،برنامه ها و دیدگاهها متناسب با جایگاه نماینده مجلس شورای اسلامی
۷_اجتناب از تخریب،تهمت،تحقیر،افشای اسرار مخفی و شخصی نامزد ها
۸_پرهیز از تبلیغات رنگی و پر هزینه،مهمانی ها،خرید و فروش آراء و …
۹_حفظ استقلال نامزد ها و پرهیز از مدیون شدن بل صاحبان قدرت و ثروت
۱۰_پرهیز از وعده های غیر منطبق با وظایف و اختیارات قانونی مجلس
۱۱_خودداری از مصرف بیت المال و امکانات و فرصت های اداری برای تبلیغات
۱۲_پرهیز نظامیان و مسئولان دولتی از دخالت در تبلیغات نامزدها
۱۳_پرهیز از شایعه پراکنی و مصموم کردن فضای انتخابات و تشویش ازهان عمومی
۱۴_کنترل احساسات و رفتار هواداران و اعضای ستاد
۱۵_احترام به نتایج انتخابات و طرح شکایات در مراجع قانونی
۱۶_پرهیز از تضعیف نظام
۱۷_پرهیز از نقض اسلامیت و جمهوریت و هویت مردم سالاری نظام

انتهای پیام / 620