انتخابات فرصتی ارزشمند برای تحقق تغییر در جهت بهبود احوال مردم و جامعه است
انتخابات فرصتی ارزشمند برای تحقق تغییر در جهت بهبود احوال مردم و جامعه است
كارنامه مجلس فعلی نشان می دهد که ضعف های جدی در برخي از نمایندگان حال حاضر وجود دارد و به همین رو جای پای شفافیت و مبارزه با فساد به شدت در این نهاد مهم خالی است.

بهارستان آنلاین – عضو سابق شورای سیاستگزاری روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه مجلس یازدهم باید دومین مرحله‌ی خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی را در جهت رسیدن به گام دوم انقلاب هموار نماید ؛ خاطر نشان کرد : حضور جوانان در مجلس آینده فصل جدیدی را در نظام پارلمان رقم خواهد زد که با روحیه انقلابی و کار جهادی میتواند گره گشای تمامی مشکلات کشور باشد لذا برای حل معضلاتی همچون بحران اقتصادی و معیشت مردم به مشارکت جوانان بومی و یک جنبش عمومی به سمت چشم‌انداز ترسیم شده در منشور گام دوم انقلاب نیازمندیم.

محمد جواد بیگمرادی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین با تاکید بر اینکه در بسیاری از نظامات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور شاهد ناکارآمدی و بعضا انحراف از آرمان ها و اصول اولیه هستیم، افزود: یقینا یکی از دلایل این ناکارآمدی نیز فقدان فضای شفاف سازی و نظارت همگانی در تصمیم گیری‌های کشور است و انتخابات فرصتی ارزشمند برای تحقق تغییر در جهت بهبود احوال مردم و جامعه است.

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس ؛ گفت: مهمترین ضعف مجلس فعلی ضعف در نظارت است که نتوانست از ارکان نظارتی استفاده کند به همین دلیل امروز بیشتر اقشار ضعیف جامعه با مشکل معیشتی روبرو شده اند و کشور به نقطه ای رسیده است که تورم های چندین برابری بسیاری از دهک های پایین جامعه را در خطر قرار داده است بنابراین مهمترین ضعف مجلس فعلی ضعف در نظارت است که انشالله در مجلس یازدهم باید به نقش نظارتی مجلس توجه ویژه ای شود .

عضو سابق شورای سیاستگزاری روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری الزام در بکارگیری از ظرفیت و توانمندی‌های جوانان را ، وظیفه همه دولتمردان و مدیران کشور برشمرد و خاطر نشان کرد : لزوم بکارگیری جوانان در سطوح مدیریتی، مطالبه ای ملی از دولت ها به شمار می آید و اهمیت توجه به سرمایه های انسانی و استفاده از ظرفیت جوانان ، امروز در کشور به عنوان یک رویه اصلی پذیرفته شده است اما شیوه ای مشخص برای اجرای آن وجود ندارد که مجلس آینده باید آنرا در اولویت کاری خود لحاظ نماید و این تغییرات حاصل اراده_مردم است.

بیگمرادی در پایان مهمترین اولویت های مجلس یازدهم را حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و به ویژه حل مشکلات شغلی برشمرد و تاکید نمود : معتقد هستم مردم دیگر تحمل فشارهای اقتصادی مضاعف را ندارند و باید این اوضاع سروسامان داده شود.

انتهای پیام / 796