اگر مذاکره مستقیم گره از مشکلات باز کند هیچ وقت ایران مخالف با آن نیست
اگر مذاکره مستقیم گره از مشکلات باز کند هیچ وقت ایران مخالف با آن نیست
شرط روس‌ها را در دقیقه نود دور از انتظار نمی‌دیدم چراکه اگر ایران تحریم باشدآنها بیشتر سود خواهند برد و تنها مردم ایران ضرر می‌کنند.

بهارستان آنلاین – آوایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: توافق در برجام تنها به نفع ملت ایران است. هیچ کشوری نمی‌خواهد ما به تفاهم برسیم، اگر ایران تحریم باشد همه از آن سود خواهند برد و تنها مردم ایران ضرر می‌کنند.

به گزارش«بهارستان آنلاین» ؛ سید احمد آوایی نماینده مردم دزفول در باب مذاکره مستقیم با آمریکا گفت:‌ اگر مذاکره مستقیم گره از مشکلات باز کند هیچ وقت ایران مخالف با آن نیست، به این شرط که از حل آن اطمینان خاطر داشته باشیم، ولی در این زمینه اجماع وجود ندارد. در مقاطعی مشاهده کردید ایران به همه تعهداتش عمل کرد اما آنها قرارداد را پاره کردند با این جود من معتقدم اگر گره باز شود مذاکره مستقیم هیچ اشکالی ندارد.

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، در خصوص آینده برجام با وجود شرط روسیه، گفت: به آینده برجام خوش بین هستم. توافق در برجام تنها به نفع ملت ایران است. هیچ کشوری نمی‌خواهد ما به تفاهم برسیم، اگر ایران تحریم باشد همه از آن سود خواهند برد و تنها مردم ایران ضرر می‌کنند، لذا هیچ کدام تمایل ندارند مشکل حل شود. با این حال من به آینده بدبین نیستم. تیم ایران زحمت خود را کشیده و تلاش می‌کنند و تا آنجا که بتوانند در جهت احقاق حق ملت ایران کوتاهی نمی‌کنند.

آوایی از پیش بینی رفتار روسیه در دقیقه نود در مذاکرات گفت: شرط روس‌ها را در دقیقه نود دور از انتظار نمی‌دیدم. من هیچ گاه به روس‌ها خوش‌بین نبودم. من نماینده مردم دزفول هستم، در طول جنگ این موشک‌های روسی بودند که بر سر ما فرود آمد.

وی ادامه داد: در بحث برجام هم اقدام ترامپ را کمتر کسی حدس می زد؛ وجود ترامپ برای همه‌ی دنیا ضرر داشت. این ایران بود که طبق توافق عمل کرد و در نهایت آمریکا به زیر میز زد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص استقلال تیم مذاکره کننده با وجود شرط روسیه افزود:‌ در مقاطعی اختلافات صورت می‌گیرد و به علت یکسری نقاط مشترک گاهی اوقات ائتلاف نسبی صورت می‌گیرد اما این به معنای عدم استقلال نیست.

اگر مذاکره مستقیم گره از مشکلات باز کند هیچ وقت ایران مخالف با آن نیست
نماینده مردم دزفول در باب مذاکره مستقیم با آمریکا گفت:‌ اگر مذاکره مستقیم گره از مشکلات باز کند هیچ وقت ایران مخالف با آن نیست؛ به این شرط که از حل آن اطمینان خاطر داشته باشیم، ولی در این زمینه اجماع وجود ندارد. در مقاطعی مشاهده کردید ایران به همه تعهداتش عمل کرد اما آنها قرارداد را پاره کردند. با این وجود من معتقدم اگر گره باز شود مذاکره مستقیم هیچ اشکالی ندارد.

انتهای پیام/4624