ایجاد آگاهی ،موثرترین راهکار فرهنگ سازی حجاب و عفاف است
ایجاد آگاهی ،موثرترین راهکار فرهنگ سازی حجاب و عفاف است
نهادینه سازی، گسترش و حفظ فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اسلامی، نیازمند حرکتی گروهی، پویا، هدف مند و روش مند است.

دو دهه  از تصویب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ساماندهی امر عفاف و حجاب در جامعه می‌گذرد و پس از این دوره نسبتا طولانی که این طرح اجرا شده وقت آن رسیده تا با نگاهی به عملکرد دستگاه‌های متولی در این قانون و نقاط ضعف و قوت آن و نیز راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، راه‌های جدیدی را برای اجرای هر چه عملی‌تر آن به دست بیاوریم.

وزارت کشور به عنوان یکی از اصلی و محموری ترین ارگان‌های مسئول و پاسخگو در مورد اجرای این مصوبه است که بنا به گفته دبیر کارگروه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب آن این مجموعه مسئول مستقیم نظارت در مورد امر عفاف و حجاب به دستور رییس جمهور است و علاوه بر وظایف معین خود برای اجرای بند نهم این مصوبه ‌باید بر رعایت عفاف و حجاب در سایر ارگان‌ها هم نظارت داشته باشد و در همین راستا بود که ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی را تشکیل داد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه امروز نزدیک به چهل سازمان و نهاد متولی امر عفاف و حجاب در کشور هستند؛ خاطرنشان کرد: به نظر بنده دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی  که متولی مسائل مربوط به حجاب و عفاف هستند یا تا امروز کاری نکردند یا اگر کردند  درکارشان موفق نبوده اند. در نتیجه تمام فشار روی دوش نیروی‌انتظامی افتاده است. 

به گزارش جامعه خبری تحلیلی «بهارستان آنلاین» ؛حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با جامعه خبری تحلیلی «بهارستان آنلاین» با بیان اینکه نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از ضرورت های باورهای دینی مستلزم برنامه ریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه است ؛اظهار داشت: نهادینه سازی، گسترش و حفظ فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اسلامی، نیازمند حرکتی گروهی، پویا، هدف مند و روش مند است. از این رو، تلاش همه جانبه نهادهای دولتی از یک سو و شهروندان از دیگر سو، همراه با تعامل، تفاهم و هم دلی سبب می شود که فرهنگ عفاف گسترش یابد

وی افزود:  امروز ما مشاهده می کنیم وزارت کشور و به ویژه نیروی انتظامی در اجرای مصوبه فرهنگ عفاف و حجاب تنها هستند اما نیروی انتظامی که دارد به  وظیفه خودش  عمل می کند باید از نیروهایی استفاه کند که در این امر آموزش دیده باشند. اصلا این مسأله اخلاقی و تربیتی است. یعنی تربیت با حرکت ایجابی به وجود می‌آید نه رفتار سلبی .

حجت الاسلام ذاکربا تاکید بر اینکه متاسفانه آگاهی سازی مناسبی در زمینه ضرورت و حفظ حجاب در جامعه به طور مطلوب نهادینه نشده است؛ گفت : امروز بحث نشر حجاب است که ما چگونه می توانیم این حجاب را میان نوجوانان و جوانان نهادینه کنیم؟ این روش اخلاقی و تربیتی و توجه به بسیاری از ابعاد قانونی دیگر می خواهد که به نظر من برخورد سلبی و یک سویه نگر نمی تواند حل کننده مشکل باشد و تشویق بهترین راهکار است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با تاکید بر اینکه امر فرهنگ امر تحَکُمی نیست؛ خاطرنشان کرد : ایجاد آگاهی ،موثرترین راهکار فرهنگ سازی حجاب و عفاف است

انتهای پیام/5700