بازگشت به مردم امکان‌پذیر است، اما مسئله این است که آیا این اراده وجود دارد یا خیر؟
بازگشت به مردم امکان‌پذیر است، اما مسئله این است که آیا این اراده وجود دارد یا خیر؟
باید نشان دهیم که به واقع به آرا و خواسته مردم، اعتناء داریم لذا بازگشت به مردم یعنی به رسمیت شناختن تعیین سرنوشت و حق آن‌ها.

نماینده تبریز گفت : باید نشان دهیم که به واقع به آراء و خواسته مردم، اعتناء داریم. اگر این موضوع و حق مسلم امکان بروز و ظهور پیدا نکند، ما کماکان شاهد عدم‌احساس مسئولیت و مشارکت مردم در اداره کشور خواهیم بود و طبیعتاً زبان بیگانه به روی ما دراز خواهد بود و ما در تامین منافع ملی خود با مشکل مواجه خواهیم شد.
احمد علیرضابیگی

اصول قانون اساسیدر ارتباط با سخنان دکتر محمدباقر قالیباف رییس قوه مقننه مبنی بر اینکه تنها راه برون رفت کشور از مشکلات پیش‌رو مخصوصاً در حوزه اقتصاد، نوسازی نظام حکمرانی با بازگشت به مردم و تاکید بر خداباوری به عنوان دور رکن اصلی فرهنگ بسیجی است که باید مورد توجه ما مسئولان قرار گیرد،گفت: تعریف بازگشت به مردم مشخص است. معتقدم برای بازگشت به آنچه رخ داده، هنوز هم دیر نیست؛ به عبارتی ما امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و حق آن‌ها را به رسمیت بشناسیم، همچنین حق اعتراض را به رسمیت بشناسیم. قانون اساسی ما، قانون مترقی و پیشرفته است و آنچه رخ داده به واسطه نادیده گرفته شدن اصول قانون اساسی بوده است و هرچقدر زودتر از این خسارت برگردیم، منفعت کرده‌ایم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه گفت : باید نشان دهیم که به واقع به آرا و خواسته مردم، اعتناء داریم. اگر این موضوع و حق مسلم امکان بروز و ظهور پیدا نکند، ما کماکان شاهد عدم‌احساس مسئولیت و مشارکت مردم در اداره کشور خواهیم بود و طبیعتاً زبان بیگانه به روی ما دراز خواهد بود و ما در تامین منافع ملی خود با مشکل مواجه خواهیم شد. الان تمام ادعا‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در جهان صورت می‌گیرد، به واسطه همین احساس ضعفی است که پیش آمده و ما باید بتوانیم جواب دنیا را با پشتوانه قوی مردمی بدهیم. تا زمانی که این اتفاق نیفتاده باشد، ما در موضع ضعف قرار داریم و مرتب دچار خسران و خسارت خواهیم شد.

علیرضابیگی  در پایان خاطرنشان کرد : بازگشت به مردم امکان‌پذیر است، اما مسئله این است که آیا این اراده وجود دارد یا خیر؟ اگر ما به توسعه و تعالی کشور فکر می‌کنیم، اگر به پایداری و استمرار راه شهدا و انقلاب اسلامی می‌اندیشیم و اگر در قبال این همه زحماتی که به پای درخت تناور جمهوری اسلامی ایران ریخته شده، اهمیت می‌دهیم بایستی این کار‌ها صورت گیرد، مگر اینکه چنین اراده‌ای وجود نداشته باشد.

انتهای پیام/6245