باید بهترین استفاده را از ظرفیت های پیمان‌های چندگانه  برای توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشیم
باید بهترین استفاده را از ظرفیت های پیمان‌های چندگانه  برای توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشیم
عضویت در پیمان‌های چندگانه گام مهم و بلند ایران برای خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه است.

نماینده مردم لاهیجان وسیاهکل در مجلس شورای اسلامی عضویت در پیمان‌های چندگانه مانند شانگهای و بریکس را گامی بلند در مسیر خنثی سازی تحریم‌ها ارزیابی کرد و گفت: آثار عضویت ایران در بریکس باید در سفره مردم نمایان شود.

به گزارش «بهارستان آنلاین» ؛  رسول فرخی میکال عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به عضویت ایران در بریکس گفـت: خوشبختانه دولت سیزدهم در حوزه روابط بین المللی، برای خنثی سازی تحریم‌ها بسیار فعالانه عمل کرده و دستاوردهای بسیار خوبی را هم بدست آورده است.

وی در ادامه گفت: عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی شانگهای و بریکس، توسعه روابط با کشورهای جنوب آفریقا که بازار بسیار خوبی برای توسعه صادرات تولیدات ارزشمند داخلی هستند در کنار ارتباط موثر و عزتمندانه با کشورهای همسایه از جمله دستاوردهای دیپلماسی پویا و فعال این دولت است.

نماینده مردم لاهیجان وسیاهکل در مجلس شورای اسلامی عضویت در پیمان‌های چندگانه را گامی بلند در مسیر خنثی سازی تحریم‌ها ارزیابی کرد و افزود: عضویت ایران در گروه بریکس اقدام مثبتی است که با افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی با اقتصادهای نو ظهور مانند مانند چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی موجب رونق اقتصادی کشور شده و نشان دهنده شکست برنامه کشورهای غربی برای منزوی سازی ایران است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌ها چندگانه اگر منجر به بهبود وضعیت زندگی مردم و رونق اقتصادی نشود، ارزشی ندارد، عنوان کرد: ما باید از ظرفیت های ایجاد شده بهترین استفاده برای توسعه اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشیم تا آثار اقدامات دولت در سفره مردم نمایان و ملموس باشد./

پایان پیام