اگر در جامعه ای دانشگاه ، استاد و دانشجو ارزش داشت و پژوهشگر اهمیت پیدا کرد و فرایند مدیریتی و تصمیم گیری ها با داده های علمی و فکری همراه شد آن جامعه به طور طبیعی به طرف توسعه یافتگی حرکت خواهد نمود .

بهارستان آنلاین – علی سعیدی فعال فرهنگی و اجتماعی و کارشناس حوزه تعلیم و تربیت برای بهارستان آنلاین نوشت :  توسعه یافتگی و پیشرفت که در یکی ، دو قرن اخیر در دنیا مطرح شده است با مقوله علم ، جامعه رفتاری ، رفتار علمی ، تصمیم گیری علمی و حکومت مبتنی بر علم گره خورده است .

بنابراین اگر ما بخواهیم به توسعه و پیشرفت های حقیقی نایل شویم باید با علم و اندیشه جامعه را مدیریت نماییم و بر اساس آن تصمیم بگیریم .

بر همین مبنا اگر بخواهیم عقب ماندگی ها را جبران کنیم قاعدتا باید آن روی سکه را ببینیم و آن این که جامعه ای که با علم و فکر آشنا نیست و نهادهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آن با علم و بینش و نگرش علمی هماهنگ و هم آواز نیستند آن جامعه دچار عقب ماندگی و رکود و انحطاط خواهد شد.

انحطاط یعنی تعطیل شدن فکرها و اندیشه ها و ارزش یک انسان هم به مقدار فکر و اندیشه ای است که تولید می کند .

ای برادر تو همه اندیشه ای / مابقی خود استخوان و ریشه ای

اگر در جامعه ای دانشگاه ، استاد و دانشجو ارزش داشت و پژوهشگر اهمیت پیدا کرد و فرایند مدیریتی و تصمیم گیری ها با داده های علمی و فکری همراه شد آن جامعه به طور طبیعی به طرف توسعه یافتگی حرکت خواهد نمود .

کشور ژاپن با حدود 126 میلیون جمعیت که از مساحت و منابع طبیعی فوق العاده کمی برخوردار است

کشور ژاپن به نسبت وسعتش از تراکم جمعیت بسیار بالایی در حود 126 میلیون نفر برخوردار است که از مساحت محدود و منابع طبیعی فوق العاده کمی برخوردار است و حتی از داشتن برخی منابع طبیعی محروم می باشد اما این کشور پنجمین بودجه دفاعی جهان ، چهارمین کشور صادرکننده در جهان و ششمین کشور بزرگ وارد کننده است با یک برنامه پیگیر توسعه صنعتی به رشد اقتصادی چشمگیری دست یافت و به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا بدل شد و این بخاطر این است که فرآیندهای علمی در این این کشور فوق العاده تعیین کننده است .

این فراینده ای علمی در ابعاد و زمینه های متعددی از قبیل علم در سیاستگذاری ها و مدیریت اقتصادی کشور ، تعریف منابع ملی و مدیریت آن ، علم در سیاست های خارجی و داخلی ، علم در نظام آموزش و پرورش و مدیریت آموزشی و پرورشی دانش آموزان کشور و در بسیاری از زمینه های دیگر مطرح است .

با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران ، نماد یک نظام اسلامی و مهمترین پایگاه ترویج و تعمیق آن در جهان به شمار می آید و دارای احساس ماموریت همراه با تهدیدات مداوم استکبار جهانی است ، ضرورت ایجاد یک جامعه اسلامی به معنای حقیقی و در واقع دانش بنیان و مستحکم بر پایه علم و فناوری کاملا به چشم می خورد .

بنابراین کشور ما بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله باید در منطقه آسیای جنوب غربی به مقام اول در حوزه های مختلف دست پیدا نماید.

انتهای پیام/