بیمه بیکاری و چرایی واگذاری آن به شرکت های کاریابی؟
بیمه بیکاری و چرایی واگذاری آن به شرکت های کاریابی؟
چرا دولت بدون مداخله تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران و به ویژه فراکسیون کارگران مجلس در مورد خدمات رفاهی کارگران تصمیم می گیرد آنهم تصمیمی که راه دریافت این خدمات را دشوارتر و پرهزینه تر می کند

بهارستان آنلاین- با تصویب هیات وزیران انجام امور بیمه بیکاری از این پس توسط بخش خصوصی و توسط کاریابی های داخلی انجام می شود که هدف از این کار واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی و کاهش هزینه های دولتی عنوان شده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد که در حدود سه میلیون نفر بیکار مطلق در کشور وجود دارد که حتی یک ساعت هم در هفته کار نمی کنند و افرادی نیز با داشتن اشتغال ناقص بین یک تا چهل و چهار ساعت در هفته کار میکنند اما به دنبال شغل ثابت هستند با وجود این آمارها مراکز کاریابی با وجود بازار پررونق و کارجویان فراوان اما تاکنون نتوانسته اند تاثیری در کاهش بیکاری داشته باشند

امروزه با نگاهی گذرا به عملکرد این مراکز متوجه می شویم که آنها کمتر در مقام عمل برای معرفی و ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان جویای کار بوده و در حقیقت با دریافت حق الزحمه برای ثبت نام متقاضیان کار به سودجویی روی اورده اند و حال با توجه به تصویب واگذاری انجام امور مربوط به بیمه بیکاری به این بخش کارگران باید با بروکراسی نوظهور جدیدی روبرو شوند که یک طرف آن سازمان تامین اجتماعی است و سر دیگر آن شرکت های کاریابی؟

اصل 43 و 29 قانون اساسی تامین کار و بیمه همکانی را از وظایف دولت برشمرده است و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد که با تلاش و زحمت خود کارگران تامین معاش می شود و از طرف دیگر مقرری بیمه بیکاری بخشی از دستمزد خود کارگران است که در سال های اشتغال به حساب تامین اجتماعی واریز می شود تا در زمان بیکاری و ازکارافتادگی کارگران بتوانند از مزایای آن بهرمند شوند و دولت ریالی برای این مقرری هزینه نمی کند حال با وجود این مباحث چرا کاریابی ها باید در این وسط به عنوان واسطه از این حق مسلم طبقه کارگر درآمد حاصل نمایند که این خود جای بسی تامل دارد؟

اما سئوال مهم اینجاست که چرا دولت بدون مداخله تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران و به ویژه فراکسیون کارگران مجلس در مورد خدمات رفاهی کارگران تصمیم می گیرد آنهم تصمیمی که راه دریافت این خدمات را دشوارتر و پرهزینه تر می کند برای رسیدن به چرایی این پرسش ها بهارستان آنلاین در هفته آینده آنرا با نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس در میان خواهد گذاشت و به سمع کارگران عزیز می رساند.

پایان پیام/272

  • نویسنده : امیرحسین عصاریان