تذکر شورای عملکرد صدا و سیما به 20:30 در مورد علی دایی
تذکر شورای عملکرد صدا و سیما به 20:30 در مورد علی دایی
رفتار غیر حرفه ای برنامه خارج از گود بخش خبری 20:30 در جانبداری یکطرفه از باشگاه سایپا باعث شد تا شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما خواستار تذکر جدی این سازمان با عوامل ساخت این برنامه و رعایت بی طرفی در برنامه های صدا و سیما شود.

بهارستان آنلاین – شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما در نامه ای خواستار برخورد جدی با عوامل خبری 20:30 در خصوص پخش گزارش نامناسب و یکطرفه در مورد برکناری علی دایی شد.

به گزارش بهارستان آنلاین ، در این نامه شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما خواستار تذکر جدی به دست اندرکاران برنامه خارج از گود بخش خبری 20:30 در خصوص پرداخت غیرحرفه ای و جانب داری یک طرفه و عدم استفاده از زبان مناسب در خصوص برکناری سرمربی تیم سایپا شد.

برنامه خارج از گود بصورت کاملا یکطرفه و غیر حرفه ای به موضوع پرداخته است و از یک طرف ماجرا بصورت مشخص جانبداری کرده است.

در پایان این نامه آمده است : ضروری است به دست اندرکاران این برنامه درباره اهمیت حفظ بی طرفی صدا و سیما در اینگونه موارد تذکر جدی داده شود و با خاطیان برخورد جدی شود.

انتهای پیام/139

  • نویسنده : علی صادقی