۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه هیچ بهره ای از حمایت های دولتی درحوزه اشتغال نمی‌برند
۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه هیچ بهره ای از حمایت های دولتی درحوزه اشتغال نمی‌برند
كاهش سن ورود به آسیب های اجتماعي باید به صورت جدی در برنامه ریزی ها اجتماعی و توسعه ای مورد توجه قرار گیرند.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری با بیان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه بخش صنعت وخدمات زنان هستند که هیچ بهره ای از حمایت های دولتی درحوزه اشتغال نمی‌برند،گفت:عدم برخورداری طیف زیادی از زنان از حمایت‌های اجتماعی و دولتی لازم سبب سوق دادن آنها به سمت شغل‌های کاذب و نامتناسب با شان زنان همچون زباله گردی،دستفروشی وامثالهم می شود.

به گزارش«بهارستان آنلاین» ؛ محسن پیرهادی، با بیان اینکه بر اساس آمار سال ۹۹ حدود ۴ میلیون و۵۰۰هزار نفر، زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که یارانه دریافت می کنند، خاطرنشان کرد:  البته خانوارهای بدسرپرست ویا دختران مجرد قطعی که یارانه آنها به حساب پدر و یا مرد خانواده واریز می شود دراین آمار محاسبه نشده اند اما در واقعیت این زنان سرپرستی خانواده را برعهده دارند.

به گفته پیرهادی طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال۹۹ حدود یک میلیون زن هرگز ازدواج نکرده ۳۰ تا ۳۹ ساله در کشور هستند که بخشی از آنان در زمره وضعیت تجرد قطعی قرار خواهند گرفت و ازطرفی حدود ۲۴۲ هزار زن ۴۵ ساله هرگز ازدواج نکرده اند. این آمار در مورد مردان ۵۰ ساله و بیشتر، حدود ۸۲ هزار نفر است. میزان زنان هرگز ازدواج نکرده نسبت به مردان هرگز ازدواج نکرده ای حدود سه برابر بیشتر است.

نماینده تهران افزود:حدود ۶۰ درصد از اشتغال زنان دربخش غیررسمی است که مشمول حمایت های قانونی نمی شود در آمار دیگری که از سوی مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی تهیه شده زنان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه بخش صنعت وخدمات را به خود اختصاص داده اند که باز هم حمایت های قانونی نصیب آنها نمی شود.

پیرهادی در پایان تاکید کرد: کاهش سن ورود به آسیب، زنانه شدن آسیب، روئیت پذیرشدن آسیب ها و پیدایش اشکال و گونه های نوپدید آسیب اجتماعی است که باید به صورت جدی در برنامه ریزی ها اجتماعی و توسعه ای مورد توجه قرار گیرند.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین