حفاری بیش از 15 کیلومتر از خط 2 قطار شهری کرج /در صورت تامین منابع مالی کرجی ها دوسال دیگر سوار مترو می شوند
حفاری بیش از 15 کیلومتر از خط 2 قطار شهری کرج /در صورت تامین منابع مالی کرجی ها دوسال دیگر سوار مترو می شوند
برای اولین بار در شورای پنجم فروش اوراق به مبلغ 400 میلیارد توما ن برای تکمیل خط 2 کرج تصویب شد که تاکنون با 250 میلیارد تومان آن موافقت شده است.

بهارستان آنلاین – روند عملیات اجرایی خط 2 قطار شهری کرج به طول 27 کیلومتر از سال 85 آغاز شده و تاکنون 15 کیلومتر از تونل این خط حفاری شده است که امید است با همت شورای شهر کرج این پروژه که قرار بود در سال 1400 به بهره برداری برسد در سال 1399 به بهره برداری رسد.

در همین زمینه مهندس محمد حسین خلیلی اردکانی عضو ناظر شورای اسلامی شهر کرج در سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری کرج در خصوص آخرین وضعیت قطار شهری کرج در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین گفت: طی 15 سال گذشته پروژه قطار شهری کرج راکد مانده بود اما این در حالی است که از ابتدای کارِ شورای پنجم، شاهد افزایش نیرو، ماشین آلات و بودجه برای تحقق طرح یاد شده هستیم.

عضو ناظر شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تامین منابع مالی این پروژه اظهار داشت : برای اولین بار در شورای پنجم فروش اوراق به مبلغ 400 میلیارد توما ن برای تکمیل خط 2 کرج تصویب شد که تاکنون با 250 میلیارد تومان آن موافقت شده است.

خلیلی اردکانی با بیان اینکه اتمام فاز یک پروژه خط 2 قطار شهری کرج تا سال 1400 در 5 ایستگاه پیش بینی شده بود اما با سرعت گرفتن پروژه تا 25 مرداد ماه 99 به بهره برداری می رسد.؛ خاطر نشان کرد : اکنون تعداد نیروی انسانی شاغل در پروژه خط 2 قطار شهری روزانه بین 300 تا 700 نفر و به صورت یک شیفت کار می باشد که با عنایت خداوند قرار است فعالیت در این خط بصورت دو شیفت انجام شود .

عضو شورای اسلامی شهر کرج در پایان پیرامون ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی شهر کرج گفت : در شورای پنجم مصوبات و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است که امیدواریم بتوانیم ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی را به سرانجام مطلوب‌تری برسانیم تا چهره کرج خواناتر و زیباتر شود.

انتهای پیام / 482