حمایت قاطع دادستان تهران از اقدامات پلیس در مبارزه با مفاسد اخلاقی
حمایت قاطع دادستان تهران از اقدامات پلیس در مبارزه با مفاسد اخلاقی
با کسانی که به صورت سازمان یافته به هنجارشکنی اقدام می کنند و اهداف دشمن را در زمینه بی عفتی و بی حجابی ترویج می کنند ، قاطعانه برخورد خواهد شد.

بهارستان آنلاین – دادستان تهران در نشست بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی با انتقاد از بی مسئولیتی برخی از نهادهای متولی ، گفت : ادامه این وضع به نحوی است که امنیت عمومی جامعه را به خطر می اندازد و خیلی از جرائم مهم نتیجه بی بندو باری های اخلاقی ، بی نظمی های شهری و ناهنجاری های اجتماعی است.

به گزارش بهارستان آنلاین ، علی القاصی دادستان تهران با تاکید بر لزوم و اقدامات مقابله ای و ورود قاطعانه نسبت به این قبیل ناهنجاری ها و جرائم اخلاقی ، گفت : دادستانی و ضابطین در رابطه با جرایم مشهود در فضای مجازی و فضای حقیقی وفق قانون وظیفه ورود و پیگیری را دارد.

وی با اشاره به موارد قانونی برخورد با جرائم منافی عفت عمومی ، اجرای قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر را در رابطه با مظاهر بی حجابی خواستار شد و تصریح نمود : با کسانی که به صورت سازمان یافتهبه هنجارشکنی اقدام کرده و اهداف دشمن را در زمینه بی عفتی و بی حجابی ترویج می کنند ، قاطعانه برخورد خواهد شد.

القاصی با حمایت از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با مفاسد اخلاقی و مظاهر بی عفتی و بی حجابی در جامعه ، رویکرد دستگاه قضایی را در دو بخش پیشگیری و ایجابی و اقدامات مقابله ای مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به دستگاه های مختلفی که در حوزه پیشگیری و اقدامات ایجابی مسئولیت دارند ، از پیش نویس طرحی با موضوع ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و برخورد با ناهنجاری های اخلاقی که در ان برای 15 دستگاه حدود144 وظیفه تعیین شده است ، خبر داد .

دادستان تهران با اشاره به اقدامات فوری و مقابله ای برای برخورد با مظاهر علنی بدحجابی در جامعه ، تاکید نمود : باید سازوکار اجرایی و تدابیر لازم در برخورد با اینگونه ناهنجاری ها اتخاذ شود .

القاصی با ابراز تاسف از سگ گردانی یا به همراه داشتن سگ در معابر عمومی و شوارع ، مناطق مسگونی و زندگی شهری و خانوادگی گفت : نمی توانیم نسبت به این مسائل بی تفاوت باشیم و باید مطابق قانون برای کنترل و برخورد مروجین این پدیده های ضد اخلاقی ورود نمود.

وی همچنین خواستار ورود جدی دستگاه های متولی در مقابله با پدیده های نوظهور شد و ادامه داد : اگر این ورود ، ورود میدانی نباشد قطعا باید شاهد گسترش این قبیل ناهنجاری ها باشیم.

دادستان تهران از فرماندهی پلیس پایتخت خواست در مقابله با قبح شکنی ها با قدرت و تمام قد در میدان عمل به کار خود ادامه دهند و تصریح نمود : مجموعه دسنگاه قضایی از ماموریتی که وظیفه قانونی خود در مواجهه با این قبیل ناهنجاری ها و جرایم انجام می دهند ، پشتیبانی می کند .

القاصی با اشاره به وظیفه مهم و نقش اساسی نهادهای امنیتی در شناسایی باندهای مفاسد اخلاقی ، توزیع محصولات ضد فرهنگی و مراکز فساد و فحشاء موفقیت در این امر را منوط به جهاد عمومی و همکاری همه دستگاه ها دانست .

دادستان تهران در پایان افزود : شعبه .یژه ای در دادسرا و دادگاه جهت رسیدگی و برخورد فوری ، ویژه و خارج از نوبت با جرائم و مفاسد علنی در حوزه ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی اختصاص یافته است .

القاصی با اشاره به وظیفه مهم و نقش اساسی نهادهای امنیتی در شناسایی باندهای مفاسد اخلاقی، توزیع محصولات ضدفرهنگی و مراکز فساد و فحشاء، موفقیت در این امر را منوط به جهاد عمومی و همکاری همه دستگاه‌ها دانست.

انتهای پیام /229