خودروهای پلاک شهرستانی با رعایت شرایطی خاص در تهران اجازه ترددخواهند داشت
خودروهای پلاک شهرستانی با رعایت شرایطی خاص در تهران اجازه ترددخواهند داشت
عضو شورای شهر تهران معتقد است که این طرح باید به منظور جلوگیری از ورود بی ضابطه خودروهای شهرستانی که هر روز وارد شهر تهران می شوند، با در برگیری تمام شهر تهران اجرا شود.

بهارستان آنلاین – خودرو‌های پلاک شهرستان عامل نیمی از ترافیک موجود در تهران هستند، بر این اساس طرح ممنوعیت و محدودیت تردد پلاک شهرستانی‌ها در پایتخت بررسی می‌شود. این موضوع استدلالی برای ایجاد یک طرح جدید از سوی اعضای شورای شهر تهران است.

به گزارش بهارستان آنلاین ؛ حالا «محمود میر لوحی»، عضو شورای شهر تهران معتقد است که این طرح باید به منظور جلوگیری از ورود بی ضابطه خودروهای شهرستانی که هر روز وارد شهر تهران می شوند، با در برگیری تمام شهر تهران اجرا شود.

به این معنا که آنچنان که خودروهای تهرانی برای ورود به حلقه دوم ترافیکی دارای سهمیه‌ای مشخص (20 روز) در هر فصل هستند، خودروهای شهرستانی هم برای ورود به تهران دارای سهمیه ای مشخص در هر فصل یا ماه باشند.

وی در خصوص سهمیه بندی روزهای مجاز ورود خودروهای شهرستانی به شهر تهران گفت: حتما باید چنین طراحی داشته باشیم و خودروهایی که از بیرون تهران می آیند چنانچه بخواهند بیشتر از یک حد مشخص در تهران تردد کنند، باید هزینه‌ای مضاعف نسبت به شهروندان تهرانی پرداخت کنند.

مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌های کشور در مورد طرح مذکور گفت: نظر ما نسبت به این موضوع مساعد است و برای عملی شدن آن هم همکاری می کنیم.
وی افزود: این موضوع پیشنهاد خوبی است، خیلی از خودروها از شهرستانهای اطراف به تهران می آیند و به آلودگی و ترافیک آن می افزایند.

البته این طرح در داخل شورای شهر تهران منتقدانی نیز دارند و برخی از اعضا بیان می کنند که بایستی این طرح چکش کاری و زیرساخت های لازم در آن ایجاد شود.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در واکنش به سهمیه بندی ورود خودروهای پلاک شهرستانی به تهران گفت: در رابطه با این موضوع نمی توانم نظر بدهم. این یک موضوع کشوری است و وزارت کشور باید تصمیم بگیرد، زیرا اجرای این طرح مسائل امنیتی ایجاد می کند.

انتهای پیام/560