درب مجلس را ببندید حداقل مردم بدانند مجلسی وجود ندارد
درب مجلس را ببندید حداقل مردم بدانند مجلسی وجود ندارد
چرا ما با دست خودمان دستمان‌ را می‌بندیم و مجلس را تضعیف می‌کنیم.

بهارستان آنلاین – نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس گفت: مجلس در حال ضعیف شدن است و وقتی مجل در حال ضعیف شدن است نمی‌توانیم حرفی نزنیم.

به گزارش بهارستان آنلاین ، طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس امروز هم در دستور کار مجلسی ها بود. برهمین اساس نمایندگان ابهامات موجود در نحوه رسیدگی به گزارش های مجلس در قوه قضائیه را رفع کردند و با مفاد ماده 8 طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف ماده 4 این طرح موافقت کردند.

در ماده 4 آمده بود «در مواردی که سؤال در دستور هفتگی کمیسیون یا مجلس قرار گرفته باشد، موجه بودن عدم حضور وزیر با رأی نمایندگان تعیین می شود.»

پیشنهاد حذف این ماده از سوی محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود. او در بیان دلایلش برای ارائه پیشنهاد حذف گفت: تصویب این ماده باعث می شود که دست نمایندگان برای نظارت بسته شود و این در حالی است که اقتدار مجلس تنها از طریق به کارگیری ابزارهای نظاری اعم از طرح سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح حفظ می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از بی توجهی وزرا به تذکرهای نمایندگان، یادآور شد: هم اکنون وزرا تنها در صورتی خود را ملزم به پاسخگویی به نمایندگان می دانند که طرح سوال مطرح شده باشد کما اینکه این مهم را در ماه های گذشته به وضوح مشاهده کردیم.

نماینده مهریز و بافق ادامه داد: چرا ما با دست خودمان دستمان‌ را می‌بندیم و مجلس را تضعیف می‌کنیم.

او با اشاره به موضوع رد شدن لزوم گزارش رئیس جمهور و وزرا به مجلس نیز گفت: پس درب مجلس را ببندید حداقل مردم بدانند مجلسی وجود ندارد.

لاریجانی در این لحظه به صباغیان پاسخ داد: این اجازه را رهبری دادند این را که دیگر نباید ایراد بگیرید.

صباغیان در پاسخ به لاریجانی گفت: به هر حال مجلس در حال ضعیف شدن است. ما اطاعت امر رهبری را داریم و شما هم این را می‌دانید اما مجلس وقتی در حال ضعیف شدن است نمی‌توانیم حرفی نزنیم. من می‌گویم نمایندگان رای به تضعیف مجلس ندهند.