دنبال جنگ با ایران هستید ؟ روی ما حساب باز نکنید
دنبال جنگ با ایران هستید ؟ روی ما حساب باز نکنید
اروپایی ها بر این باور هستند که ترامپ به دنبال جنگ در خاورمیانه نیست اما افزایش تهدیدات را به خروج آمریکا از برجام و تلاش این دولت برای مذاکرات جدید می دانند.

بهارستان آنلاین – نیویورک تایمز در گزارشی تحت عنوان “اگر ترامپ به دنبال جنگ با ایران است روی ما حساب باز نکند نوشت : اروپایی ها با یادآوری پیامدهای جنگ فاجعه بار در عراق ، اکنون در مخالفت با تلاش دولت ترامپ برای تحریک ایران به آغاز جنگ ، با آن به شدت مخالف هستند . از این رو با اینکه تنش بین اروپا و آمریکا در دولت فعلی آمریکا بسیار زیاد است اما مخالفت صریح برای اروپایی ها با سیاست های آمریکا مشکل به نظر می رسد.

به گزارش بهارستان آنلاین ، کوری شیک معاون مدیر موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک با بیان اینکه همه دولت های اروپایی به افزایش تعدید از سوی ایران آگاه می باشند ، گفت : اروپایی ها این افزایش تهدیدات را در واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام و تلاش دولت ترامپ برای تسلیم ایران در سایر مسائل می دانند.

وی با اشاره به نگرانی اروپایی ها از تحریک ایران توسط آمریکا ، گفت : اروپایی ها نگران هستند تا رفتارهای آمریکا باعث اقدامات قابل پیش بینی از سوی تهران شود و این بهانه ای از سوی امریکا برای حمله به ایران شود .

از سوی دیگر توماس والاسک مدیر اندیشکده کارنگی اروپا و سفیر سابق اسلواکی در ناتو با بیان اینکه مسائل فعلی خیلی متفاوت تر از بحث های پیش از جنگ با عراق می باشد ، گفت : در جنگ عراق در حقیقت دودستگی در اروپا کاملا مشهود بود اما این بار تمام دولت های اروپایی به آمریکا گوشزد می نمایند که جنگ با ایران نوعی دیوانگی به شمار می آید و امروز که در این شرایط قرار گرفته ایم به دلیل سیاست های غلط واشنگتن می باشد که اکنون از جنگ سخن می گوییم.

والاسک با تاکید بر اینکه امروز اروپایی ها میان تهران و واشنگتن گرفتار شده اند ، گفت : اروپایی ها در حالی که سعی در حفظ روابط با آمریکا هستند به برجام نیز پایبند مانده اند.

این مقام ارشد اروپایی با بیان اینکه ترامپ به دنبال جنگ در خاورمیانه نیست ، گفت : اصرار ترامپ برای مجبور کردن ایران به مذاکرات جدید باعث سردرگمی اروپایی ها شده است چراکه با توجه به خروج ترامپ از برجام اینک متقاعد کردن دوباره تهران با چنین خواسته ای بسیار مشگل به نظر می رسد

نیویورک تایمز گزار در ش داد؛
اروپا به دولت ترامپ: دنبال جنگ با ایران هستید؟ روی ما حساب نکنید های پیش از جنگا
مقامات ارشد اروپایی می گویند که معتقدند ترامپ به دنبال جنگ در خاورمیانه نیست، اما انها براین باورند که بولتون چنین خواسته ای دارد. آنها اغلب به مقاله بولت عراق ون در سالفت : 2015 در نیویورک تایمز اشاره می کنند که تیترش «برای متوقف کردن ایران، ایران را بمباران کنید» بود.