حذف یارانه بگیران باید از دهک های بالا و ثروتمند آغاز شود
حذف یارانه بگیران باید از دهک های بالا و ثروتمند آغاز شود
دولت 7 سال است که از جراحی بزرگ اقتصادی حرف می زند، اما متأسفانه تاکنون اقدام خاصی در این عرصه صورت نگرفته است که این مسئله به دلیل نبود عدم دسترسی دولت به جامعه آماری است.

بهارستان آنلاین- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه دولت نمی تواند دهک های پردرآمد و ثروتمند را شناسایی کند، گفت: دولت ۷ سال است که از جراحی بزرگ اقتصادی حرف می زند، اما متأسفانه تاکنون اقدام خاصی در این عرصه صورت نگرفته است.

به گزارش بهارستان آنلاین ؛ حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار در مجلس با انتقاد از رویکرد و مکانیزم دولت در حذف بخشی از دهک های یارانه بگیر، گفت: به نظر می رسد که ملاک دولت برای حذف دهک های یارانه بگیر، درآمد خانوارها بوده، این در حالی است که مبنای اصلی برای حذف یارانه، باید میزان ثروت و دارایی های خانوارها باشد.

حذف یارانه نقدی
دولت هیچ اراده ای برای جراحی اقتصادی ندارد

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من به شدت با رویکرد و سیاست دولت برای حذف دهک های یارانه بگیر و افزایش قیمت حامل های انرژی مخالف هستم، به نظر می رسد که دولت هیچ اراده ای برای حل این مشکل و جراحی درست اقتصادی ندارد.

دولت فرآیند حذف یارانه بگیران را باید از دهک های بالا و ثروتمند آغاز کند

دولت فرآیند حذف یارانه بگیران را باید از دهک های بالا و ثروتمند آغاز کند، در شرایط کنونی ملاک اصلی برای حذف یارانه درآمد خانوار است، حال شاید یک خانواده ثروت و دارایی میلیاردی و چند مسکن و زمین داشته باشد، اما چون درآمد پایینی دارد، مشمول حذف یارانه ها نمی شود

دولت نمی تواند دهک های پردرآمد و ثروتمند را شناسایی کند

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه دولت نمی تواند دهک های پردرآمد و ثروتمند را شناسایی دقیق کند، تصریح کرد: دولت 7 سال است که از جراحی بزرگ اقتصادی حرف می زند، اما متأسفانه تاکنون اقدام خاصی در این عرصه صورت نگرفته است که این مسئله به دلیل نبود ارائه لازم در دولت و عدم دسترسی به جامعه آماری صورت گرفته است.

سوال از وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره فرآیند حذف دهک های پردرآمد

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: وزیر امور اقتصاد و دارایی باید فرآیند شناسایی و حذف دهک های پردرآمد را توضیح دهد و تشریح شود که ملاک و شاخص های شناسایی و حذف یارانه بگیران در چند ماه اخیر چه بوده است.

پایان پیام/663

  • منبع خبر : خانه ملت