دولت به دنبال تئوری تشدید تنش با هدف رسیدن به مذاکره است
دولت به دنبال تئوری تشدید تنش با هدف رسیدن به مذاکره است
اینکه می گویند کسی دنبال مذاکره نیست برای این است که ترامپ جایی را برای مذاکره باقی نگذاشت. به همین دلیل دولت تلاش می کند از طریق بالا بردن تنش به مذاکره برسد.

بهارستان آنلاین – الله کرم کارشناس مسائل سیاسی گفت: بخش های اصلی دولت به دنبال طرح «تشدید تنش» هستند تا بعد در چارچوب مذاکره بتوانند نفت بیشتری بفروشند و تحریم ها را کاهش دهند. برخی می گویند این مذاکره توئیتری است اما من معتقدم تئوری تشدید تنش با هدف رسیدن به مذاکره در دولت دنبال می شود.

به گزارش بهارستان آنلاین ، سردار حسین الله کرم درباره ماهیت «کاسبان ترس» با نامه نیوز به گفتگو نشسته است که در ادامه می خوانید :

**به نظر شما «کاسبان ترس» چه کسانی هستند؟ آیا اساسا کسانی را در جامعه داریم که با اشاعه ترس در جامعه کاسبی کنند؟

برخی از گروه های سیاسی در کشور معتقدند عمده رأی آقای روحانی در دوگانه جنگ-صلح بود و معتقدند این بار هم این دوگانگی در حال طرح است. در واقع ترساندن مردم از جنگ و حمله احتمالی آمریکا کمک می کند تا «کاسبان ترس» در مقابل جنگ هزینه مقاومت را بیشتر و هزینه مذاکره را کمتر نشان دهند. به تعبیری می توان گفت «کاسبان ترس» همان «کاسبان سابق جنگ» هستند.

**در واقع شما می فرمایید که «کاسبان ترس» در دولت آقای روحانی هستند؟

نه فقط در دولت روحانی بلکه در جریان غربگرا این موضوع نهفته است تا بتوانند از طریق ترساندن مردم به اهداف خود برسند. به یاد داریم، زمانی «کاسبان ترس» هشدار می دادند که اگر رقیب پیروز شود در خیابان ها دیوار می کشد یا چوبه دار برپا می کند.

**اخیرا هم آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و هم خانم ابتکار معاون رئیس جمهور اعلام کردند که هیچ کس در دولت دنبال مذاکره با آمریکا نیست، پس شما چه طور معتقدید که «کاسبان ترس» در دولت هستند؟

اینکه می گویند کسی دنبال مذاکره نیست برای این است که ترامپ جایی را برای مذاکره باقی نگذاشت. به همین دلیل دولت تلاش می کند از طریق بالا بردن تنش به مذاکره برسد. در حال حاضر بخش های اصلی دولت به دنبال طرح «تشدید تنش» هستند تا بعد در چارچوب مذاکره بتوانند نفت بیشتری بفروشند و تحریم ها را کاهش دهند. برخی می گویند این مذاکره توئیتری است اما من معتقدم تئوری تشدید تنش با هدف رسیدن به مذاکره در دولت دنبال می شود.

**شما فرمودید که جریان غربگرا جزء «کاسبان ترس» است که به طور مشخص این تعبیر متوجه اصلاح طلبان می شود، آیا …

ببینید! من فکر نمی کنم در بین اصولگرایان به طور جدی و شاخص بتوانیم از گروه یا کسی به عنوان «کاسبان ترس» نام ببریم. البته جریان غربگرا سعی کرد از دل اصولگرایی، گروهی تحت عنوان اصولگرای معتدل به وجود بیاورد تا بتواند رأی آنها را به سمت آقای روحانی سوق دهد. در حال حاضر چنین وضعیتی در بین اصولگرایان وجود ندارد چراکه خودشان پیروز انتخابات آتی می دانند بنابراین نباید دست به چنین حرکت هایی بزنند، آنها فکر می کنند که سکوت شان مهمترین استراتژی خواهد بود.

انتهای پیام / 166