دیپلماسی اقتصادی یکی از راهکارهای اساسی برای خنثی سازی تحریم‌ها است
دیپلماسی اقتصادی یکی از راهکارهای اساسی برای خنثی سازی تحریم‌ها است
باید کاری کنیم که تحریم‌های دشمن بی‌اثر شود که در این شرایط کشورهایی که ایران را تحت تحریم قرار دادند، مجبور می‌شوند تحریم‌های خود را کنار بگذارند.

بهارستان آنلاین – نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای همسو و توجه به دیپلماسی اقتصادی برای رسیدن به خنثی سازی تحریم‌ها، حائز اهمیت است.

به گزارش «بهارستان آنلاین» ؛ ابوالفضل عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه به دیپلماسی اقتصادی، گفت: ما باید به دنبال خنثی‌سازی تحریم‌ها باشیم که توجه به دیپلماسی اقتصادی یکی از راهکارهای اساسی برای تحقق این مسئله است.

وی بیان کرد: تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان، تأثیرات بسیار منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است و ما باید کارایی تحریم‌های آنان را از بین ببریم و خنثی‌سازی تحریم‌ها را در دستور کار قرار دهیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در سیاست خارجی، تحریم به عنوان یک ابزار فشار و یک ابزار موقت شناخته می‌شود چرا که کشورهایی که تحت تحریم قرار می‌گیرند، به مرور راه‌های خنثی‌سازی و کم اثر کردن تحریم‌ها را پیدا می‌کنند.

عمویی منتخب مردم تهران در مجلس  تصریح کرد: یکی از رویکردهای اساسی ما در شرایط فعلی، خنثی‌سازی تحریم‌ها است و استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسو و توجه به دیپلماسی اقتصادی برای رسیدن به این هدف اساسی، حائز اهمیت است.

انتهای پیام/3605