شهرستان ساوه و زرندیه میزبان سفرا ، کارداران و رایزنان  اقتصادی و بازرگانی ۱۱ کشور جهان
شهرستان ساوه و زرندیه میزبان سفرا ، کارداران و رایزنان  اقتصادی و بازرگانی ۱۱ کشور جهان
این دعو در راستای توسعه مناسبت های اقتصادی و بازرگانی و همچنین آشنایی متولیان اقتصادی و بازرگانی کشورهای مزبور از قابلیت های سرمایه گذاری بوده است.

بهارستان آنلاین – عصر امروز شهرستانهای ساوه و زرندیه میزبان جمعی از سفرا و رایزنان اقتصادی و بازرگانی کشورهای مختلف به همراه فعالان اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران بود. این سفر که بنا به دعوت جناب آقای مهندس منصوری نماینده مردم شریف شهرستانهای ساوه و زرندیه صورت گرفته بود و در راستای توسعه مناسبت های اقتصادی و بازرگانی و همچنین آشنایی متولیان اقتصادی و بازرگانی کشورهای مزبور از قابلیت های سرمایه گذاری بوده است.

به گزارش بهارستان آنلاین ، درادامه مهندس منصوری ضمن استقبال از این سفر در راستای توسعه مناسبت های اقتصادی و بازرگانی ، قابلیت های سرمایه گذاری و مشوق هایی که برای سرمایه گذاران به خصوص خارجی در نظر گرفته شده است را طی گزارشی ارائه نمودند و وی افزود : یکی از مهمترین قابلیت های سرمایه گذاری در این منطقه نزدیک بودن، به فرودگاه بین المللی امام خمینی ره، راه آهن سراسری و همچنین به کمربندی در حال احداث که به سمت شرق کشور میباشد اشاره نمودند.

در پایان هیئت سیاسی اقتصادی از چند کارخانه فرآوری مواد غذایی بازدید بعمل آوردند.

انتهای پیام / 447