طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس با این شلوغی کاری که ما داریم خیلی بعید است به انتخابات 1402 برسد؟
طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس با این شلوغی کاری که ما داریم خیلی بعید است به انتخابات 1402 برسد؟
در برداشت اولیه خود می‌گویم که از 12 هزار قانون حدود 4 هزار قانون اضافه است.

عضو کمیسیون آموزش گفت: تنقیح قوانین مطالبه سال گذشته مقام معظم رهبری بود. در برداشت اولیه خود می‌گویم که از 12 هزار قانون حدود 4 هزار قانون اضافه است.

به گزارش جامعه خبری تحلیلی «بهارستان آنلاین» ؛  حجت الاسلام احمد حسین فلاحی نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در رابطه با “طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی” گفت: این طرح سالهاست که در مجلس مطرح است، طبق قانون و معیار جمعیتی بسیاری از حوزه های انتخابیه دچار کمبود نماینده هستند. در بسیاری از حوزه های انتخابیه دو میلیون نفر جمعیت زیر نظر یک نماینده است که این نماینده به همه امورات نمی رسد. از جنبه نظارتی و آمار باید به تعداد هر 150 نفر یک نماینده باشد براساس قانون برخی حوزه های انتخابیه که دو نماینده دارند حداقل باید به سه نفر برسند.

وی در ادامه گفت: امیدواریم بتوانیم حداقل در اواخر این مجلس هم که شده این کار را انجام دهیم. مردمان برخی حوزه های انتخابیه همچنان از ما سوال می کنند و منتظر هستند که این اتفاق بیفتد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: کمیسیون شوراها ممکن است دنبال این موضوع به صورت پراکنده رفته باشد ولی چون اولویت های دیگری در مجلس وجود داشت، به این سمت نرفتیم.

وی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید شورای نگهبان نظرش در این مورد چه باشد؟ اظهار کرد: شورای نگهبان مخالف نخواهد بود چون افزایش یک بحث قانونی است و زمانی که زیرساختها فراهم شود از لحاظ بودجه ای و هزینه ای و امکانات مهیا شود باید انجام دهیم.

حجت الاسلام فلاحی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید به انتخابات 1402 برسد؟گفت: امیدوارم که برسد اما با این شلوغی کاری که ما داریم خیلی بعید است.

عضوکمیسیون آموزش در پاسخ به این سال که رهبری به تنقیح قوانین اشاره داشتند، مجلس در این باره چه کرده است بیان کرد: این یک پروژه بسیار مهمی است که اکنون در دستور کار مجلس است که باید هر چه سریعتر انجام بگیرد. تنقیح قوانین مطالبه سال گذشته مقام معظم رهبری بود. در برداشت اولیه خود می‌گویم که از 12 هزار قانون حدود 4 هزار قانون اضافه است.

وی در همین راستا ادامه داد: هیات رئیسه این کار را دنبال می کند و قرار است از نیروهای بیرونی هم کمک بگیرند؛ نیروهای حقوقی و نیروهایی که از ابزار جدید مثل هوش مصنوعی و غیره تا این کار هر چه سریعتر انجام بگیرد و ما شاهد قوانین متعارض و متناقض و منسوخ و دست و پاگیر نباشیم.

انتهای پیام/5658