عدالت ورزشی در دستور کار مجموعه ورزشی آزادی است
عدالت ورزشی در دستور کار مجموعه ورزشی آزادی است
مدیر مجموعه ورزشی آزادی گفت: با توجه به رویکرد تحولی دولت و وزارت ورزش و جوانان به هیچ عنوان قصدی برای گران سازی و گران فروشی در ورزش را نداریم.
  • منبع خبر : بهارستان آنلاین