فرهنگ فروش غربی آمریکایی در اول آذرماه بر روی ویترین بعضی از فروشگاه‌ها در ایران…!!!
فرهنگ فروش غربی آمریکایی در اول آذرماه بر روی ویترین بعضی از فروشگاه‌ها در ایران…!!!
باید بپذیریم که مشکلات امروز در نسل جوان ما حاصل تنگ نظری ها و جدا کردن فرهنگ از ابعاد اجتماعی و مقدم کردن مسائل سیاسی و اقتصادی در جامعه است.

امیرحسین عصاریان برای بهارستان آنلاین نوشت : در آمریکا به آخرین جمعه ماه نوامبر و یک روز پس از جشن شکرگزاری بلک فرایدی (Black Friday) یا همان جمعه سیاه می‌گویند اما اکنون این تنها مربوط به یک سنت آمریکایی نیست و چند سالی است که متاسفانه آگاهانه یا ناآگاهانه ما شاهد آن هستیم که در بیشتر گوشه کنار کشور عزیز خودمان نیز شاهد برگزاری چنین اتفاقی هستیم .

به گزارش جامعه خبری تحلیلی بهارستان آنلاین ؛امیرحسین عصاریان در ادامه نوشته است : باید بپذیریم که امروز دشمن از همه‌ى روش‎ها و ابزارها استفاده مى‌کند تا بتواند هویت نسل های جدید ما را هدف قرار داده و آنها را نسبت به ارزشها، سنت ها و اصول دینی و انقلابی شان بى‌اعتقاد نماید و امروز با توجه به شرایط پیش آمده در کشور باید در نظر بگیریم که دشمن تا حدود بسیار زیادی توانسته در این زمینه به موفقیت دست یابد.

گم‌شدن هویت ملی در نسل جوان ما همین دلباختگی به مباحث فرهنگ غربی نظیر روی آوردن جوانان ما به استفاده از پوشش های غربی،استفاده از نمادهای غربی ، ماهواره و فضای مجازی و نمونه های دیگر مانند همین روز بلک فرایدی است که امروز از طریق تحریف واقعیت و کاشتن نوعی شبه‌تفکر به جای تفکر واقعی و اصیل و در سایه غفلت و نبود هیچ راهبرد فرهنگی از سوی سازمان ها، نهادها و متولیان فرهنگی کشور به وجود آمده است که این خود نشاندهنده آن است که آنها هیچ‌ وظیفه‌ای نیز برای روشنگری مردم بویژه نسل جوان در این مدت قائل نبودند.

امروز باید بپذیریم حوزه فرهنگ کشور بیمار است و نشان این بیماری در غفلت کامل از حوزه فرهنگ است که در نسل جوان ما آشکار شده است لذا ما اکنون با نسلی مواجه‌ شده ایم که هیچ خطوط قرمزی را به رسمیت نمی شناسند و این خود به نتیجه غفلت مسئولان فرهنگی و دولت‌ها در طول این سالها بر می گردد لذا بازهم باید بپذیریم که جنگ فرهنگی سخت تر از جنگ اقتصادی است و امروز دشمن در این جنگ اصلی، فرهنگ و هویت ما را مورد هدف قرار داده است لذا کشور نیازمند به فرماندهان فرهنگی و متخصصان جنگ نرم می باشد تا با تصمیم گیرهای به موقع خود بتوانند در برابر جنگ فرهنگی دشمن مقابله هوشمندانه نمایند.

از همین رو باز باید بپذیریم که مشکلات امروز در نسل جوان ما حاصل تنگ نظری ها و جدا کردن فرهنگ از ابعاد اجتماعی و مقدم کردن مسائل سیاسی و اقتصادی در جامعه است و درحقیقت این بلعیده شدن فرهنگ از سوی سیاست و اقتصاد- خطای بزرگی بوده که امروز و دراین مقطع زمانی باعث شده است تا کشور ما غرق در فرهنگ و سنت های غربی گردیده و جامعه و به ویژه جوانان و نوجوانان ما را با یک انحطاط شدید فرهنگی روبرو ساخته است.

بنابراین استفاده از این روز(Black Friday) آنهم در قالب اشکال مختلف تبلیغی و بصورت آشکارا آنهم در سردر و ویترین مغازه ها، فروشگاه ها و مجتمع های خرید نشاندهنده تکرار اشتباه و ناکارآمدی سیاست‌های فرهنگی ما در سایه بی توجهی مسئولان در تشخیص جنگ فرهنگی دشمنان است.

و نکته مهم اینکه چه خوب می شد تا مسئولان و متولیان فرهنگی کشور یک روز و مناسبت را به عنوان یک آیین رسمی و فراگیر برای این روز مشخص و تعیین می کردند تا مردم بتوانند از منافع این روز که لقب پرمنفعت‌ترین روز سال را به خود اختصاص داده است بهرمند گردندو همان گونه که مردم بصورت خودجوش القابی مانند حراج جمعه ایرانی یا بلک فرایدی ایرانی را به این روز داده اند این روز را هم با توسل به تقویم و روز ایرانی به قولی بومی سازی نماییم.

اما نکته پایانی اینکه باید بپذیریم که همه دولت ها به جای اینکه به کار فرهنگی و تربیتی توجه کنند، به بهانه پرداختن به اقتصاد، کار در حوره فرهنگ را رها کردند و اکنون با نسلی مواجه شده‌ایم که خوراک فرهنگی مناسب را ندارد و گذشته از این در معرض تهاجم پرحجم فرهنگی دشمن در عرصه ماهواره ها و شبکه‌های مجازی قرار دارد. این در حالی است که ما در حوزه تغذیه فرهنگی در رسانه ملی و فضای مجازی داخلی و تولیدات فرهنگی بسیار فقیر هستیم و بنابراین باید برای این نسل رها شده فکری کرد تا این مسیر ادامه پیدا نکند و متولیان بیش از گذشته به موضوع فرهنگ اهمیت دهند و تا دیر نشده کاستی و کم‌کاری‌های قبلی را جبران کنند.

انتهای پیام/6195

 

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین