قالیباف و شرط های وی برای شرکت در انتخابات مجلس؟
قالیباف و شرط های وی برای شرکت در انتخابات مجلس؟
آقای قالیباف سیاستمداری است که در حوزه های مختلف سیاسی باید فعال باشد، حالا می خواهد این حوزه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری یا شورای شهر باشد. برای همه این حوزها آقای قالیباف باید فکر کند و برنامه و آمادگی داشته باشد.

بهارستان آنلاین- دبیرکل حزب پیشرفت و عدالت گفت: تصمیم قالیباف فعلا نامزدی در انتخابات نیست که حالا سرلیستی یا ریاستش بر مجلس مطرح شود.

به گزارش بهارستان آنلاین : بعد از آغاز به کار شورای وحدت اصولگرایان و کمرنگ شدن جمنا اینک به نظر می رسد که یکبار دیگر باید شاهد پدید آمدن قارچ گونه جبهه های اصولگرای برای انتخابات پیش روی باشیم و این خود حکایت از عدم تجمیع اصولگرایان در یک جبهه حکایت دارد اینکه آیا این جریان تازه به راه افتاده تا چه میزان می تواند نظرات همه طیف های اصولگرایی را به خود جلب نماید حدس و گمان هایی است که در آینده نزدیک شاهد رسیدن به پاسخ های آن خواهیم بود

محمدباقر قالیباف فعال سیاسی اصولگرایان چندی پیش فراخوان داد و از جوانان انقلابی و ارزشی دعوت کرد تا در انتخابات مجلس ثبت نام کنند با این نیت که مجلسی نو تشکیل شود. حالا پس از چند هدف محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت در گفتگویی خبر سیاسی مهمی را مطرح کرد. او گفت: ممکن است قالیباف نامزد انتخابات مجلس شود با او درباره این مسئله به گفتگو پرداختیم.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.

****

برای انتخابات مجلس خیلی فشار بیاورند قالیباف می‌آید
شما جایی گفتید که آقای قالیباف احتمالا نامزد انتخابات مجلس می شود، آیا این طور است؟

من نگفتم احتمال دارد بلکه گفتم نامزدی آقای قالیباف در انتخابات مجلس بعید به نظر می رسد اما ممکن است.

همین بیان شما نشان می دهد که جدی بودن این اتفاق منتفی نیست.

برای سیاستمدار که نباید در را بست و گفت قطعا نمی آید. شاید شرایط طوری شد که به آقای قالیباف برای نامزدی در انتخابات خیلی فشار بیاروند، در آن صورت خوب می آید دیگر. ولی الان که به ایشان می گوییم «آیا می آیید؟»، می گوید «خیر».

آیا فشارها برای نامزدی در انتخابات مجلس به حدی رسیده که آقای قالیباف دو دل شود؟

خیر، من نظرم را گفتم. حالا اینکه آقای قالیباف چه تصمیم بگیرد یک بحث دیگر است.

شما به عنوان دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت چه توصیه ای به آقای قالیباف دارید؟

آقای قالیباف سیاستمداری است که در حوزه های مختلف سیاسی باید فعال باشد، حالا می خواهد این حوزه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری یا شورای شهر باشد. برای همه این حوزها آقای قالیباف باید فکر کند و برنامه و آمادگی داشته باشد.

فراخوانی که ایشان چندی پیش داد آیا برای جمع کردن عده و عُده در انتخابات مجلس بود؟

آقای قالیباف یک ظرفیتی در سطح ملی دارد. او این ظرفیت را خرج کرد و از جوانان علاقمند به خود دعوت به عمل آورد تا برای انتخابات مجلس ثبت نام کنند. چون باید در یک سطحی پوست اندازی کرد و کار را به جوانان سپرد. ضمن آنکه این فراخوان پیامی به بزرگان جریان اصولگرا هم داشت که میدان را برای آمدن جوانترها باز کنند.

قالیباف برای نامزدی در انتخابات مجلس نیاز به مقدمه چینی ندارد
آن فراخوان مقدمه چینی برای ورود به مجلس نبود؟

برای خودش خیر. اگر بخواهد نامزد انتخابات مجلس شود که نیاز به این موضوعات نیست.

آقای قالیباف نظر استمزاجی شورای وحدت را برای این دادن فراخوان گرفته بود؟

خیر. نیازی نبود. تشویق جوانان برای ثبت نام در انتخابات نیازی به هماهنگی ندارد. من خودم عضو شورای وحدت هستم، می بینم که آقایان حدادعادل و باهنر هم گفتند جوانان بیایند. در رأس همه، مقام معظم رهبری گفتند «جوانان میانداری کنند».

اما اعلام شده «کسانی که می خواهند نامزد انتخابات مجلس شوند عضو شورای وحدت نباید باشند». پس حضور آقای قالیباف در آن شورا، اگر نامزد انتخابات مجلس شود، چه تعریفی پیدا می کند؟

خیر چنین مصوبه ای نداریم که اگر کسی نامزد انتخابات مجلس شد، عضو شورای وحدت نباشد.

6 هزار نفر به فراخوان قالیباف لبیک گفتند
بعد از فراخوان آقای قالیباف، چند نفر در سامانه ثبت نام کردند؟

حدود 6 هزار نفر بودند که 1400 نفر از میان آنها کل فرایند ثبت نامی مندرج در سامانه را کامل کردند.

آنها عضو جمعیت پیشرفت و عدالت می شوند؟

ما پیگیری می کنیم تا آنها که شرایط دارند نام شان در جریان نیروهای انقلاب مطرح شود.

با شورای وحدت هستیم مگر اینکه به بن بست بخوریم
امکان دارد که شما با اتکا به همین 1400 نفر لیست سراسری برای انتخابات مجلس بدهید؟

سعی می کنیم براساس فرایند و چارچوب شورای وحدت عمل کنیم مگر آنکه در جایی دیگر به بن بست برسیم. البته الان شرایط بن بستی نمی بینم و الحمدالله همه خیلی خوب و هماهنگ کار را جلو می برند. ما هم با هدف هم‌افزایی به نوعی حرکت کردیم.

در واقع شما ضمن هم افزایی با شورای وحدت، آقای قالیباف را دارید کاندیدای ریاست مجلس هم می کنید؟

خیر، این تحلیل شماست.

شما جایی گفتید که آقای قالیباف احتمالا نامزد انتخابات مجلس می شود، آیا این طور است؟

من نگفتم احتمال دارد بلکه گفتم نامزدی آقای قالیباف در انتخابات مجلس بعید به نظر می رسد اما ممکن است.

همین بیان شما نشان می دهد که جدی بودن این اتفاق منتفی نیست.

برای سیاستمدار که نباید در را بست و گفت قطعا نمی آید. شاید شرایط طوری شد که به ایشان برای نامزدی در انتخابات خیلی فشار بیاروند، در آن صورت خوب می آید دیگر. ولی الان که به ایشان می گوییم «آیا می آیید؟»، می گوید «خیر».

آیا فشارها برای نامزدی در انتخابات مجلس به حدی رسیده که آقای قالیباف دو دل شود؟

خیر، من نظرم را گفتم. حالا اینکه آقای قالیباف چه تصمیم بگیرد یک بحث دیگر است.

شما به عنوان دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت چه توصیه ای به آقای قالیباف دارید؟

آقای قالیباف سیاستمداری است که در حوزه های مختلف سیاسی باید فعال باشد، حالا می خواهد این حوزه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری یا شورای شهر باشد. برای همه این حوزها آقای قالیباف باید فکر کند و برنامه و آمادگی داشته باشد.

فراخوانی که ایشان چندی پیش داد آیا برای جمع کردن عده و عُده در انتخابات مجلس بود؟

آقای قالیباف یک ظرفیتی در سطح ملی دارد. او این ظرفیت را خرج کرد و از جوانان علاقمند به خود دعوت به عمل آورد تا برای انتخابات مجلس ثبت نام کنند. چون باید در یک سطحی پوست اندازی کرد و کار را به جوانان سپرد. ضمن آنکه این فراخوان پیامی به بزرگان جریان اصولگرا هم داشت که میدان را برای آمدن جوانترها باز کنند.

آن فراخوان مقدمه چینی برای ورود به مجلس نبود؟

برای خودش خیر. اگر بخواهد نامزد انتخابات مجلس شود که نیاز به این موضوعات نیست.

آقای قالیباف نظر استمزاجی شورای وحدت را برای این دادن فراخوان گرفته بود؟

خیر. نیازی نبود. تشویق جوانان برای ثبت نام در انتخابات نیازی به هماهنگی ندارد. من خودم عضو شورای وحدت هستم، می بینم که آقایان حدادعادل و باهنر هم گفتند جوانان بیایند. در رأس همه، مقام معظم رهبری گفتند «جوانان میانداری کنند».

اما اعلام شده «کسانی که می خواهند نامزد انتخابات مجلس شوند عضو شورای وحدت نباید باشند». پس حضور آقای قالیباف در آن شورا، اگر نامزد انتخابات مجلس شود، چه تعریفی پیدا می کند؟

خیر چنین مصوبه ای نداریم که اگر کسی نامزد انتخابات مجلس شد، عضو شورای وحدت نباشد.

بعد از فراخوان آقای قالیباف، چند نفر در سامانه ثبت نام کردند؟

بیش از 5 هزار نفر بودند که 1400 نفر از میان آنها کل فرایند ثبت نامی مندرج در سامانه را کامل کردند.

آنها عضو جمعیت پیشرفت و عدالت می شوند؟

ما پیگیری می کنیم تا آنها که شرایط دارند نام شان در جریان نیروهای انقلاب مطرح شود.

امکان دارد که شما با اتکا به همین 1400 نفر لیست سراسری برای انتخابات مجلس بدهید؟

سعی می کنیم براساس فرایند و چارچوب شورای وحدت عمل کنیم مگر آنکه در جایی دیگر به بن بست برسیم. البته الان شرایط بن بستی نمی بینم و الحمدالله همه خیلی خوب و هماهنگ کار را جلو می برند. ما هم با هدف هم‌افزایی به نوعی حرکت کردیم.

در واقع شما ضمن هم افزایی با شورای وحدت، آقای قالیباف را دارید کاندیدای ریاست مجلس هم می کنید؟

خیر، این تحلیل شماست.

در واقع می خواهید آقای قالیباف سرلیست اصولگرایان شود.

تصمیم امروز آقای قالیباف این نبود که وارد انتخابات مجلس شود که حالا بخواهد سرلیست باشد و بعد رئیس مجلس شود.

این طور که شما می گویید «آقای قالیباف در خراسان و استان تهران از اقبال خوبی برخوردار است»، چنین برداشتی می شود که تلاش ها برای سرلیست قراردادن ایشان است.

من نظرم را گفتم که مردم در این دو منطقه آقای قالیباف را دوست دارند و ایشان با اقبال زیادی هم مواجه است. سالها شهردار تهران بود و خراسان هم زادگاه ایشان است.

شما فردی رسانه ای هستید، از هفته های گذشته بحث و تحلیل این بود که آقای لاریجانی دیگر تمایلی به نامزدی در انتخابات مجلس ندارد و فراخوان آقای قالیباف با هدف کسب کرسی ریاست مجلس اعلام شد. آیا شما این تحلیل های رسانه ای را شنیدید؟

شنیدم و این تحلیل هایی است که مطرح می شود ولی این طور نیست که بر آنها صحه بگذارم. آقای قالیباف و دیگران باید آمادگی داشته باشند که اگر حضورشان در عرصه ای می تواند برای کشور مفید باشد بنا به تکلیف همه باید حضور پیدا کنند.

این تحلیل های رسانه ای که آقای قالیباف می تواند برای ریاست مجلس گزینه خوبی باشد به گوش خود ایشان هم رسیده است؟

بله خیلی ها مطرح می کنند اما به شکل یک موضوع جریانی و حزبی مطرح نشده است.

وقتی شما یا دیگر دوستان شما به آقای قالیباف در جلسه گفتید «چنین تحلیل های رسانه وجود دارد که ایشان فرد مناسبی برای ریاست مجلس است»، ایشان چه واکنشی داشت، لبخند زد، سکوت کرد، تأیید کرد یا رد کرد؟

گفتیم که آقا این تحلیل ها در جامعه وجود دارد و ایشان گوش کرد.

فقط گوش کردند؟

ما معمولا در خیلی موارد که وقتی گوش می کنیم، لبخند یا واکنش دیگری نداریم.

تصمیم قالیباف فعلا نامزدی در انتخابات نیست که حالا سرلیستی یا ریاستش بر مجلس مطرح شود
در واقع می خواهید آقای قالیباف سرلیست اصولگرایان شود.

تصمیم امروز آقای قالیباف این نبود که وارد انتخابات مجلس شود که حالا بخواهد سرلیست باشد و بعد رئیس مجلس شود.

این طور که شما می گویید «آقای قالیباف در خراسان و استان تهران از اقبال خوبی برخوردار است»، چنین برداشتی می شود که تلاش ها برای سرلیست قراردادن ایشان است.

من نظرم را گفتم که مردم در این دو منطقه آقای قالیباف را دوست دارند و ایشان با اقبال زیادی هم مواجه است. سالها شهردار تهران بود و خراسان هم زادگاه ایشان است.

شما فردی رسانه ای هستید، از هفته های گذشته بحث و تحلیل این بود که آقای لاریجانی دیگر تمایلی به نامزدی در انتخابات مجلس ندارد و فراخوان آقای قالیباف با هدف کسب کرسی ریاست مجلس اعلام شد. آیا شما این تحلیل های رسانه ای را شنیدید؟

شنیدم و این تحلیل هایی است که مطرح می شود ولی این طور نیست که بر آنها صحه بگذارم. آقای قالیباف و دیگران باید آمادگی داشته باشند که اگر حضورشان در عرصه ای می تواند برای کشور مفید باشد بنا به تکلیف همه باید حضور پیدا کنند.

این تحلیل های رسانه ای که آقای قالیباف می تواند برای ریاست مجلس گزینه خوبی باشد به گوش خود ایشان هم رسیده است؟

بله خیلی ها مطرح می کنند اما به شکل یک موضوع جریانی و حزبی مطرح نشده است.

وقتی شما یا دیگر دوستان شما به آقای قالیباف در جلسه گفتید «چنین تحلیل های رسانه وجود دارد که ایشان فرد مناسبی برای ریاست مجلس است»، ایشان چه واکنشی داشت، لبخند زد، سکوت کرد، تأیید کرد یا رد کرد؟

گفتیم که آقا این تحلیل ها در جامعه وجود دارد و ایشان گوش کرد.

فقط گوش کردند؟

ما معمولا در خیلی موارد که وقتی گوش می کنیم، لبخند یا واکنش دیگری نداریم.

انتهای پیام/269

  • منبع خبر : نامه نیوز