لبیک به ندای رهبرانقلاب برای شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی است
لبیک به ندای رهبرانقلاب برای شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی است
نظام جمهوری اسلامی از مردم و برای مردم است و مشارکت هرچه بیشتر، به نفع همه علاقه مندان به ایران خواهد بود.

بهارستان آنلاین – رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب درخصوص دعوت کردن از همه مردم برای شرکت در انتخابات پیش رو یک وظیفه ملی و انقلابی و مجاهدتی برای ساختن آینده کشور است.

به گزارش «بهارستان آنلاین » ؛ دکتر محمدباقر قالیباف دربارۀ لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب برای مشارکت در انتخابات و «جهاد دعوت» در صفحه شخصی خود نوشت: امروز لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب درخصوص دعوت کردن از همه مردم برای شرکت در انتخابات پیش رو یک وظیفه ملی و انقلابی و مجاهدتی برای ساختن آینده کشور است.


انتهای پیام/3081