متخلفین کرونایی چگونه شناسایی و جریمه می‌‌شوند؟
متخلفین کرونایی چگونه شناسایی و جریمه می‌‌شوند؟
افرادی که در خیابان ماسک نمی‌‌زنند با روش‌‌های نیروی انتظامی شناسایی و جریمه می‌‌شوند. برای مثال می‌‌توان با عکس‌‌گرفتن توسط دوربین‌‌ها، افراد را شناسایی کرد و هویت این افراد، شناسایی و برای آن‌‌ها پیام جریمه ارسال خواهد شد.

بهارستان آنلاین – مهندس محسن فرهادی درباره جریمه‌‌های کرونایی که صبح امروز از سوی رئیس جمهور اعلام شده است، گفت: این مصوبه فعلاً در استان تهران لازم‌‌الاجراست و دو محور عمده دارد؛ یک بخش کسانی هستند که به کرونا مبتلا هستند اما آن ‌‌را مخفی می‌‌کنند و به سر کار می‌‌روند و یا کسانی که به کرونا مبتلا می‌‌شوند اما بالاجبار در محل کار حاضر می‌‌شوند. این افراد شاغل در بخش دولتی یا خصوصی هستند که برای هر فردی که بر خلاف مصوبه عمل کند 200 هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است.

به گزارش بهارستان آنلاین ؛ مهندس محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: بخش دیگری از متخلفین که جریمه می‌‌شوند، افرادی هستند که ماسک نمی‌‌زنند؛ افرادی مانند رانندگان تاکسی‌‌ها و اتوبوس‌‌ها و متصدیان فروش در فروشگاه‌‌ها که به ارائه خدمت می‌‌پردازند اگر ماسک نزنند جریمه خواهند شد و متصدیان فروش متخطی نیز علاوه بر جریمه، مطابق مقررات قبلی با توقف فعالیت خود روبرو خواهند شد.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که چه کسانی بر رعایت پروتکل‌‌ها نظارت خواهند کرد، تصریح کرد: در ادارات، رؤسا و مدیران اداره طبق سلسله مراتبی که وجود دارد و در فروشگاه‌‌ها نیز نیروهای بهداشتی و نظارتی بر رعایت پروتکل‌‌ها نظارت خواهند داشت.

وی ادامه داد: افرادی که در خیابان ماسک نمی‌‌زنند نیز با روش‌‌های نیروی انتظامی شناسایی و جریمه می‌‌شوند. برای مثال می‌‌توان با عکس‌‌گرفتن توسط دوربین‌‌ها، افراد را شناسایی کرد و هویت این افراد، شناسایی و برای آن‌‌ها پیام جریمه ارسال خواهد شد.

فرهادی خاطرنشان کرد: افراد متخلف، دو هفته زمان دارند تا در شماره حسابی که وزارت بهداشت اعلام می‌‌کند جریمه واریز کنند و این مبالغ جریمه نیز برای مقابله با کرونا هزینه می‌‌شود.

انتهای پیام/1857