مجلس نمی‌تواند بودجه سال آینده را بطور کامل اصلاح نماید
مجلس نمی‌تواند بودجه سال آینده را بطور کامل اصلاح نماید
خبری از جمع آوری امضا برای استیضاح خاندوزی در میان نمایندگان دیگر مطرح نیست. نمایندگان در خصوص بورس، مناطق آزاد و بعضی از انتصابات انتقادهایی داشتند.

بهارستان آنلاین – نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: طبق قانون اساسی، نمایندگان مجلس نمی توانند کامل بودجه را زیر و رو کنند، زیرا که مسئولیت تهیه بودجه با دولت است این مر قانون اساسی است.

به گزارش«بهارستان آنلاین» ؛ دکتر مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با “ایجاد تغییرات در لایحه بودجه 1401 توسط نمایندگان مجلس” گفت: طبق قانون اساسی، نمایندگان مجلس نمی‌توانند کامل بودجه را زیر و رو کنند، زیرا که مسئولیت تهیه بودجه با دولت است این مر قانون اساسی است. در گذشته سابقه داشته که مجلس تغییرات زیادی را در لایحه بودجه لحاظ کرده اما شورای نگهبان به درخواست دولت بودجه را رد کرده است.

وی در ادامه بیان کرد: وظیفه مجلس ایجاد اصلاحات در لایحه بودجه آن هم با اخذ نظر دولت است، البته حد و مرز اصلاحات مجلس در بودجه در قانون اساسی خیلی مبهم است ولی قطعی است که مجلس نمی‌تواند بودجه را زیر رو کند و اصلاحات کلی انجام دهد.

دکتر طغیانی بیان کرد: چارچوب همان است که قانون اساسی گفته، تهیه و تدوین بودجه با دولت و تصویب و ایجاد اصلاحات جزئی و بعضی ابهام زدائی ها به عهده مجلس است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در رابطه با استیضاح وزیر اقتصاد تصریح کرد: خبری از جمع آوری امضا برای استیضاح خاندوزی در میان نمایندگان دیگر مطرح نیست. نمایندگان در خصوص بورس، مناطق آزاد و بعضی از انتصابات انتقادهایی داشتند، اما اکنون در مجلس نسبت به وزیر اقتصاد جو منفی وجود ندارد.

انتهای پیام/4326

  • منبع خبر : برنا