محرومیت کفاشیان و ترابیان به مدت پنج سال از فعالیت های فوتبالی ؟
محرومیت کفاشیان و ترابیان به مدت پنج سال از فعالیت های فوتبالی ؟
طبق این رای حقوقی ، فدراسیون فوتبال مکلف شده است جهت مطالبه وجه در مراجع قضایی دادگستری هم از کفاشیان و ترابیان اعلام شکایت کیفری و حقوقی نماید چرا که حقوق فدراسیون فوتبال در این پرونده تضییع سده است.

بهارستان آنلاین – علی کفاشیان و عباس ترابیان با رای کمیته اخلاق به پنج سال محرومیت از هرگونه فعالیت های فوتبالی محکوم شدند.

به گزارش بهارستان آنلاین ، علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال و عباس ترابیان با رای کمیته اخلاق در پرونده فساد معروف به شرکت ام بی سیلوا، به پنج سال محرومیت از هر گونه فعالیت فوتبالی محکوم شدند .

طبق این رای حقوقی ، فدراسیون فوتبال مکلف شده است جهت مطالبه وجه در مراجع قضایی دادگستری هم از کفاشیان و ترابیان اعلام شکایت کیفری و حقوقی نماید چرا که حقوق فدراسیون فوتبال در این پرونده تضییع سده است.

در همین رابطه عباس ترابیان با بیان اینکه من این محرومیت را از طریق کمیته استیناف پیگیری می کنم ، خاطر نشان کرد : تمام مدارک و اسناد خود را درباره شرکت سیلوا در اختیار کمیته اخلاق قرار داده ایم و بالاتر از سیاهی رنگی نیست اجازه بدهید دوستان از ما شکایت کیفری کنند.

ترابیان با تاکید بر اینکه شاید با شکایت فدراسیون فوتبال دادگاه صالحه ای پیدا شود و مستندات ما را هم بررسی کند ، گفت : زحمات 21 ساله خودم را کاری نداشته باشید اما کفاشیان سال ها برای فوتبال جون دل خورد .

انتهای پیام /245