محکومیت شدید و درخواست اقدام پیش گیرانه و موثر ازسوی دولت برای اقدام غیرمسئولانه اتحادیه اروپا
محکومیت شدید و درخواست اقدام پیش گیرانه و موثر ازسوی دولت برای اقدام غیرمسئولانه اتحادیه اروپا
تضعیف نیروی نظامی ملت ایران تحت عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

مجامع نمایندگان ادوار مجلس جمهوری اسلامی ایران در قبال اقدام اخیر پارلمان اتحادیه اروپا بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش جامعه خبری تحلیلی «بهارستان آنلاین» ؛ متن این بیانیه بدین شرح می باشد :

دبیرکل و اعضا محترم سازمان ملل متحد

سلام علیکم
مستحضرید که احترام به حاکمیت های برآمده و متاثرازاراده ملت ها بر مبنای قوانین اساسی پذیرفته شده هرکشورتوسط دیگردولتها وسازمانهای بین المللی یکی ازاصول پذیرفته شده درحقوق بین الملل است ودخالت های خارج ازاصول حقوقی و غیرمسئولانه درامورات جاری اعضای جامعه بین الملل بلحاظ مغایرت با ماده یک وبندچهارماده دومنشورملل متحد فاقدوجاهت قانونی می باشد.
اخیراجامعه بین الملل شاهد اقدامات واعلام مواضع غیردوستانه و تنش زاازسوی مجلس اتحادیه اروپادرخصوص دخالت درامورکشورجمهوری اسلامی ایران که سالیان متمادی به بهانه های واهی تحت تاثیر تحریم های ظالمانه است بویژه تصمیم تاسف باردرخصوص تضعیف نیروی نظامی ملت ایران تحت عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ازارکان رسمی نیروهای مسلح کشور ایران محسوب میشود هستیم که به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
لذا به عنوان نمایندگان مردم در ادوارمختلف مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت شدیداین گونه اقدامات خواستاراعلام اعتراض مقامات بین المللی به این نوع اعمال خارج ازموازین سازمان ملل بوده وبادرخواست انجام اقدام پیش گیرانه و موثر ازسوی دولت محترم جمهوری اسلامی ایران ،
ازشخص محترم دبیرکل ودیگر عالیجنابان بین المللی و اندیشمندان جامعه جهانی انتظاربرخورد متناسب و بموقع و اصلاح این اقدام غیرمسئولانه اتحادیه اروپارادارد.

باکمال تشکر

مجامع نمایندگان ادوار مجلس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین