مردم بازهم با صندوق رأی هر توطئه‌ای را خنثی می‌کنند
 مردم بازهم با صندوق رأی هر توطئه‌ای را خنثی می‌کنند
معاون زنان و خانواده ستادهای مردمی حامیان آیت‌الله رئیسی و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی (سمر) گفت: ملت ایران همواره پای کار نظام بوده‌اند و اینبار هم با حضور پای صندوق هر توطئه‌ای را خنثی می‌کنند.

بهارستان آنلاین- طهورا نوروزی معاون زنان و خانواده ستادهای مردمی حامیان آیت‌الله رئیسی و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی (سمر) با اشاره به اهمیت حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رأی در روز جمعه اظهار کرد: نظرسنجی‌ها حاکی از احتمال کاهش مشارکت در این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های قبل است و شاید وضعیت مشارکت مردمی در انتخابات متفاوت‌تر از دوره‌های قبل باشد.وی با بیان اینکه عملکرد مردم ستیز دولت آقای روحانی که اقتصاد داخلی را در گرو سیاست خارجی قرار داد و معیشت مردم به سختی افتاد، عامل ایجاد رخوت در فضای انتخابات است، افزود: ملت ایران همواره پای کار نظام بوده‌اند و امیدواریم اینبار نیز با حضور گسترده خود راهی برای گشایش در روند کشور باز کنند و با حمایت از صندوق رأی هر توطئه‌ داخلی و خارجی را ناکام بگذارند.

معاون زنان و خانواده ستادهای مردمی حامیان آیت‌الله رئیسی و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی (سمر) با تصریح اینکه عده‌ای سعی دارند با پروژه‌های نخ‌نما و دلسرد کردن مردم از صندوق رأی اهداف خود را پیش ببرند، گفت: متأسفانه مردم از مسیر صندوق در انتخاب آقای روحانی و تیمش آسیب دیدند و در معیشت و اقتصاد متضرر شدند و این مسئله مشارکت آنان را تحت تأثیر قرار داده است.
نوروزی با اشاره به فعالیت‌ معاونت زنان و خانواده (سمر) برای شکل‌گیری حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی تصریح کرد: مشارکت حداکثری مهمترین اصل انتخابات است و چنانچه مقام معظم رهبری فرمودند افراد در اولویت بعدی انتخابات قرار دارند. بنابراین در روند کاری خود چند رویکرد را پیگیری کردیم.
وی با بیان اینکه شاخص‌ها و ویژگی کاندیدای اصلح مسئله مهم انتخابات است، تأکید کرد: شاخص های عدالت محوری، مبارزه با فساد، برابری همه در مقابل قانون، مباحث حمایت از بانوان جامعه و … از ویژگی‌های آقای رئیسی است که در قوه قضائیه به خوبی خود را نشان داد و جامعه آن را لمس کرد.
معاون زنان و خانواده ستادهای مردمی حامیان آیت‌الله رئیسی و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی (سمر) با تصریح اینکه تخریب‌ها علیه آقای رئیسی نتیجه‌ای نخواهد داد، اظهار کرد: لایحه تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت از لوایح بسیار خوبی بود که در زمان ریاست آقای رئیسی در قوه قضائیه پیگیری شد.
وی تأکید کرد: بانوان ایران به عنوان نیمی از جامعه شهروندی باید نسبت به حقوق حقه خود حساس و مطمئن شوند کدام کاندیداها عملکرد مناسبی در زمینه احقاق حقوق آنان داشته‌اند که ما این مسائل را برای مردم تبین کردیم.

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین