مردم خدمتگزار غیرجناحی و با انگیزه و بی منت میخواهند نه مدیر انتسابی بی انگیزه و جناحی
مردم خدمتگزار غیرجناحی و با انگیزه و بی منت میخواهند نه مدیر انتسابی بی انگیزه و جناحی
آقای شهردار و اعضای محترم شورای شهر به والله شما لایق اعتماد این مردم نیستید لطفا همین امروز جمیعا ضمن عذرخواهی از این مردم با وقار و اصیل از سمت خود استعفاء دهید و سپس سالها بنشینید و به بازیهای سیاسی خویش ادامه دهید.

بهارستان آنلاین – مصطفی حسینیان رودسری در ناتوانی و عدم مدیریت ابتدایی ترین امور شهرستان های املش و رودسر بیانیه صادر نمود .

به گزارش بهارستان آنلاین متن بیانیه کاندید انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه شهرستان های املش و رودسر به شرح زیر می باشد :

با سلام به مردم نجیب شهرستان رودسر ، امروز من شاهد ناتوانی و عدم مدیریت در ابتدایی ترین امور شهری و بحرانی بودم بعلت بارش برف چند ساعته وقطع برق و مسدود شدن کوچه ها و خیابانها تنها چند اتومبیل شاسی بلند مدیران که با دنده کمک از این سر خیابان به آن سر خیابان میرفتند و عملا کاری برای کمک به شهروندان نمی کردند!!! پس کو اینهمه شعارهای زیبای حقوق شهروندی !!!! آقای فرماندار تلفنش را جواب نمی داد تا به ایشان بگویم جهت راه اندازه نانوایی ها فقط چند دستگاه موتور برق نیاز هست تا مردم ابتدایی ترین مایحتاج خویش را تهیه نمایند!!! چند بار به راننده دو دستگاه لودر با فریاد گفتم جهت سهولت عبور و مرور با بیل خود برفها را تیغ بکشد اما ۴ نفر سواران لودر گوششان بدهکار نبود و انگار وسیله ای برای تفریح و تردد پیدا کرده بودند!!! مردم شهرم من  بخاطر کوتاهی در ارائه خدمات شهروندی از شما عذرخواهی میکنم و سر تعظیم برای شما ملت بزرگ و شریف و نجیب فرود میآورم آنقدر بشما در ارائه خدمات ظلم شده که انگار مدیران از این نجابتتان سوء استفاده میکنند یک برف چند ساعته و این همه مشکلات!!!! آقای شهردار و اعضای محترم شورای شهر به والله شما لایق اعتماد این مردم نیستید لطفا همین امروز جمیعا ضمن عذرخواهی از این مردم با وقار و اصیل از سمت خود استعفاء دهید و سپس سالها بنشینید و به بازیهای سیاسی خویش ادامه دهید این مردم خدمتگزار غیرجناحی و با انگیزه و بی منت میخواهند نه مدیر انتسابی بی انگیزه و جناحی که بخاطر مسایل فرومایه جناحی نتواند از حقوق حقه مردم خویش دفاع کند، این دوره هم تمام میشود عمر همه ما هم تمام میشود آیندگان بر ما و اعمال ما قضاوت میکنند و مطمئن باشید رضایت خداوند از شما فقط در گرو رضایت همین مردم نجیب است پس آتش خشم مردم را شعله ور نکنید که عذاب الهی در پس آن خواهد بود.

۲۲ بهمن ۹۸ مصطفی حسینیان رودسری