مشوق‌های مالی بسیار خوبی در  طرح جوان شدن جمعیت پیش‌بینی شده که چند مورد آن در لایحه بودجه 1400 لحاظ شده است
مشوق‌های مالی بسیار خوبی در  طرح جوان شدن جمعیت پیش‌بینی شده که چند مورد آن در لایحه بودجه 1400 لحاظ شده است
در حوزه تسهیلات شغلی موضوع مرخصی زایمان را حل کردیم و در واقع می‌توانند 9 ماهه مرخصی داشته باشند و برای آنها دورکاری 4 ماهه در نظر گرفتیم البته مرخصی استعلاجی برای بیماری فرزندان پیش‌بینی شد تا مادران بتوانند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند .

بهارستان آنلاین – بانکی‌پور فرد با بیان اینکه بررسی این طرح ۹ ماه طول کشید، گفت: طرح مذکور یکی از اقدامات بسیار مهم در تاریخ قانون‌گذاری است و تاثیر تاریخی آن را در آینده خواهیم دید البته اجرای درست آن بسیار مهم است و مصمم هستیم بر بند به بند طرح نظارت مناسب را داشته باشیم و دستگاه ها باید وضعیت اجرای تمامی مواد طرح را به ما اعلام کنند.

به گزارش بهارستان آنلاین ؛ امیرحسین بانکی پورفرد با یادآوری موافقت امروز مجلس با اجرای آزمایشی 7 ساله طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با بیان اینکه این طرح از آغاز فعالیت مجلس یازدهم و پیش از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مطرح شد، گفت: کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی طرح انتخاب و چندین کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی انتخاب شدند و حدود سه ماه در کمیسیون فرهنگی بر روی این طرح کار و آماده ارائه به صحن علنی شد.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، ادامه داد: به دلیل ابعاد گسترده طرح، کمیسیون فرهنگی پیشنهاد داد بر اساس اصل 85 بررسی شود که مجلس پذیرفت و با رأی بسیار بالایی تصویب و مقرر شد کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای 9 کمیسیون که با طرح مرتبط بودند تشکیل شود.

وی افزود: اعضای کمیسیون معرفی شدند و هیات رئیسه کمیسیون انتخاب شد و اینجانب به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شدم که در نهایت برای بررسی طرح 73 نشست با حد نصاب برگزار شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم یادآور شد: در این جلسات 74 ماده طرح بررسی و تصویب شد؛ طرح پیش از بررسی لایحه بودجه 1400 آماده ارائه به صحن بود اما مدت زمان آزمایشی اجرای طرح باید تعیین می‌شدپیشنهاد ما برای اجرای طرح 7 سال بود به دلیل اینکه مقام معظم رهبری تاکید داشتند برنامه هفتم باید بر محور جمعیت باشد.

بانکی‌ پور‌فرد افزود: سال 1400 آخرین سال اجرای برنامه ششم است ولی به دلیل اینکه دولت در سال پایانی خود قرار دارد برنامه ششم یکسال تمدید خواهد شد بنابراین با احتساب ۵ سال برنامه هفتم ما ۷ سال را برای اجرای آزمایشی طرح پیشنهاد دادیم که خوشبختانه با رأی بسیار بالا در صحن علنی امروز تصویب شد.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده یادآور شد: به دلیل 2 ابهام طرح آن در صحن علنی به تاخیر افتاد یک ابهام اصل 75 بود که برخی مواد آن هزینه‌های بالایی داشت و ممکن بود شورای نگهبان به آن ایراد اصل 75 و بار مالی بگیرد ابهام دیگر مربوط به ماده ۵٣ طرح بود که در مورد بحث غربالگری بود که ما از فرصت بودجه استفاده و جلسات مختلفی را با مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کردیم تا برای موادی که اصل 75 هستند راهکارهای مناسب را پیدا کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگى ادامه داد: در نهایت برای 8 ماده طرح، راهکارهای مناسبی ارائه شد و نسبت به اصلاح آنها اقدام کردیم و همچنین در مورد موضوع غربالگری آنچه که در کمیسیون مصوب شده بود این بود که اصل غربالگری را قبول داریم اما توسعه آن که 94 درصد انجام می‌شود و دارای ایرادات فراوانی است و مشکلات زیادی را برای خانواده‌ها ایجاد کرده، در حالی که بسیاری از آنها نیاز به غربالگری نداشتند مورد بحث بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم افزود: این موضوع در گزارش‌های وزارت بهداشت و بازرسی کل کشور آمده بود و وزارت بهداشت و تمامی متخصصان هم تاکید دارند که وضعیت غربالگری موجود قابل دفاع نیست؛ در ماده 53 طرح تاکید کردیم که برای این موضوع باید راهکارهایی ارائه شود تا به این گستردگی انجام نشود، یعنی هر جا که پزشکان متخصص تشخیص دادند که وضعیت مادر به گونه‌ای است که لازم به غربالگری دارد، اجازه انجام آن داده شود.

وی یادآور شد: ما در شروع ماده 53 عبارت حذف برنامه غربالگری را پیش‌بینی کردیم که این گونه تداعی شده بود که منظور حذف کلی غربالگری است بنابراین نسبت به حذف عبارت اقدام کردیم و نگرانی ها در این خصوص رفع شد.

رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: در صدر ماده 53 آمده بود “ضمن حذف برنامه غربالگری ناهنجاری جنین از بخش سلامت” یعنی در واقع نه اینکه خود غربالگری حذف شود، بلکه برنامه‌ای که در شبکه بهداشت اجرا می‌شد باید حذف می شد که در نهایت حذف شد؛ همچنین نکاتی به طرح اضافه که بر این اساس در تبصره یک پیش‌بینی کردیم که در صورت ارجاع مادر باردار به مرکز غربالگری که منجر به حدوث سقط و سایر عوارض شود، پزشک صرفاً در صورتی که در چارچوب دستورالعمل مورد تایید ستاد عالی جمعیت خانواده عمل کرده باشد، مرتکب تخلفی نشده است و در اینجا نگرانی پزشکان را رفع کردیم در نهایت وزارت بهداشت را موظف کردیم تا استانداردها را رعایت و در صورت نیاز و در صورت تخلف مجوزها را لغو و باطل کنند.

بانکی‌پور فرد افزود: وزارت بهداشت باید به گونه‌ای اقدام کند و این کار را انجام دهد که با استانداردهای علمی و جهانی پیش برود و با اصلاحات صورت گرفته در ماده مذکور اجماع کاملی صورت گرفت و عمده اعتراض افراد بر روی این ماده بود که با اصلاحات صورت گرفته مورد وفاق همه قرار گرفت در واقع اکثریت با اصل غربالگری موافق بودند اما مخالف وضع موجود غربال گرى بودند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم تصریح کرد: در این رابطه شکایت‌های بسیار زیادی ارائه شده بود و وزارت بهداشت با حساسیت از دو سال گذشته به موضوع ورود کرد.

وی یادآور شد: نیاز بود قانون دقیقی نوشته شود و گروه‌های زیادی از جمله پزشکان متخصص، کارشناسان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت در این عرصه به ما کمک کردند به گونه ای که بیش از 30 نشست تخصصی تنها برای بررسی ماده 53 برگزار شد تا بتوان تمامی نظرات کارشناسان را اخذ کنیم.

رئیس طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مورد تاثیر این طرح برای جلوگیری از پیری جمعیت، گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته 21 مانع برای رشد جمعیت و جوانی جمعیت وجود دارد و در این رابطه با نظرسنجی از گروه‌های نخبگان نسبت به حذف موادی که تاثیرگذاری کمی داشت اقدام و موادی که اثربخشی داشتند را پیش‌بینی کردیم.

مردم هنوز به طور کامل در جریان محتوای طرح قرار نگرفتند

وی با بیان اینکه مردم هنوز به طور کامل در جریان محتوای طرح قرار نگرفتند، ادامه داد: تنها چند مورد آن در لایحه بودجه 1400 تصویب شد که خوشحالی مردم را در پی داشت؛ یکی از این موارد این بود که برای تولد فرزند سوم تسهیلات مسکن 150 میلیونی در نظر گرفته شود در واقع مشوق‌های مالی بسیار خوبی در این طرح پیش‌بینی شده که چند مورد آن در لایحه بودجه 1400 لحاظ شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه طرح جوانی جمعیت یکی از اقدامات بسیار مهم در تاریخ مجالس خواهد بود و تاثیر تاریخی آن را در آینده خواهیم دید، یادآور شد: البته اجرای درست طرح بسیار مهم است و مصمم هستیم بر بند به بند این طرح نظارت مناسب را داشته باشیم و از دستگاه ها خواهیم خواست وضعیت اجرای مواد را به ما اعلام کنند.

بانکی پور فرد ادامه داد: دستگاه‌ها باید هر 6 ماه یک بار گزارش اجرای مواد را به مجلس ارائه کند از سویی در کنار مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد ملی جمعیت را موظف به نظارت بر اجرای طرح کردیم و همچنین جرم‌انگاری سختی را در طرح مورد توجه قرار دادیم تا اگر طرح در حوزه‌ای اجرا نشود مجازات‌هایی از جمله خلع از مدیریت و مسئولیت برای کارمند و مدیران بالادستی پیش بینی شود و این موضوع بسیار صریح مورد توجه قرار گرفته است زیرا مسئله جمعیت برای کشور بسیار حیاتی است و معاون وزیر بهداشت به درستی مطرح کرده که بحران بعد از کرونا، بحران پیرى جمعیت است البته این موضوع هنوز برای مردم روشن و محسوس نیست.

در صورت تداوم روند فعلی بحران پیری جمعیت در آینده کشور را به شدت درگیر می‌کند

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با هشدار نسبت به اینکه در صورت تداوم روند فعلی بحران پیری جمعیت در آینده کشور را به شدت درگیر می‌کند، تصریح کرد: در این رابطه دچار سیاه چاله پیری جمعیت خواهیم شد که تا 150 سال نمی‌توانیم از آن نجات یابیم؛ هیچکدام از بحران‌هایی مانند حمله مغول، قحطی یکصد سال پیش و تمامی جنگ هایی که در کشورمان رخ داد به اندازه پیری جمعیت کشور را تهدید نمی‌کند این در حالی است که کشور ما هنوز توسعه نیافته و ثروتمند نشده و مانند فردی است که پیر شده و فاقد منزل و زندگی است.

مشوق های طرح تعالی جمعیت بسیار قوی است

وی با یادآوری اینکه مشوق های طرح تعالی جمعیت بسیار قوی است، گفت: در این طرح حدود ٨ حکم در حوزه مسکن، ١۴ حکم در حوزه تسهیلات شغلی، 6 حکم در حوزه مشوق‌های مالی، 10 حکم در حوزه بهداشت و درمان، ١۴حکم در حوزه فرهنگ‌سازی و 7 حکم در مورد تسهیلات آموزشی آمده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: به عنوان مثال در حوزه تسهیلات آموزشی، نظام آموزش عالی به گونه‌ای است که زوجین نمی‌تواننند در کنار تحصیل فرزنددار شوند بنابراین ما معافیت و مرخصی تحصیلی همچنین آموزش از راه دور را تا زمانی که فرزندشان دو ساله شود برای آنها در نظر گرفتیم همچنین آنهایی که طرح خدمت پزشکى دارند به ازای هر فرزندی که دارند مدتی از خدمت آنها کاهش می‌یابد؛ در حوزه فرهنگی صداوسیما و سازمان ارشاد موظف شدند با تولید سریال‌ها ، انیمیشن و انجام اقداماتی در حوزه فرهنگی در رابطه با جمعیت انجام دهند و در حوزه بهداشت و درمان بیمه زوجین نابارور مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد زایمان طبیعی به صورت رایگان انجام شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم یادآور شد: مقرر شد برای دوران بارداری و شیردهی بیمه لحاظ و مراکز درمان ناباروری گسترش یابد و در حوزه مالی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری و برای نوزادان سهام یک میلیون تومانی در نظر گرفته شود البته امتیازات این سهام بسیار بیشتر از میزان سهام است ضمن اینکه آتیه فرزندان را نیز تامین می‌کند و امتیازاتی را برای آن در نظر گرفتم؛ در حوزه تسهیلات شغلی موضوع مرخصی زایمان را حل کردیم و در واقع می‌توانند 9 ماهه مرخصی داشته باشند و برای آنها دورکاری 4 ماهه در نظر گرفتیم البته مرخصی استعلاجی برای بیماری فرزندان پیش‌بینی شد تا مادران بتوانند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند و انتظار می رود کارمندان خانم بتوانند با استفاده از این تسهیلات به فرزندآوری روی بیاورند.

بانکی پور فرد ادامه داد: در مورد مسکن پیش‌بینی کردیم چنانچه خانواده‌ای صاحب فرزند سوم شود اگر یک بار از تسهیلات مسکن استفاده کرده باشند برای بار دوم نیز استفاده کنند؛ مجلس کار بسیار بزرگی را انجام داد و بیش از 5 هزار نفر ساعت کار کارشناسی انجام شد و به طور تقریبی 9 ماه درگیر طرح بودیم و در برخی موارد 8 صبح تا 8 شب جلسه داشتیم و جلسات حتی تا 23 شب به طول می‌انجامید؛ جلسات در روزهای تعطیل کمیسیون تشکیل می‌شد در حالی که نمایندگان باید برای سرکشی به حوزه انتخابیه می رفتند، اما اغلب وقت خود را برای به سرانجام رسیدن این طرح گذاشتند که در نهایت در نشست امروز مجلس اجرای 7 ساله آزمایشی آن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و امیدواریم با اجرای آن بتوانیم از بحران پیری جمعیت خارج شویم.

پایان پیام/2730

  • منبع خبر : خانه ملت