مشکلات بیمه سلامت نبود منابع است
مشکلات بیمه سلامت نبود منابع است
با همکاری کمیسیون بهداشت و سازمان نظام سلامت دیگر هیچگونه سقفی در بیمه سلامت برای خدمات داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری، توانبخشی، بخش‌های عمومی تخصصی و فوق تخصصی نخواهیم داشت .

دکتر قربانی با بیان اینکه عمده مشکلات بیمه سلامت نبود منابع است ؛ گفت : بزرگترین مشگل ما در حال حاضر نبود تامین منابع پایدار و قابل توجه برای بیمه‌ها است که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت به دلیل تحریم‌ها و عدم برآورده شدن انتظارات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بودجه باعث شد وظیفه اصلی بیمه‌ها که اجرای همه سیاست های طرح تحول سلامت بود، ابتر بماند.

دکتر قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگوی اختصاص با بهارستان آنلاین همچنین با اشاره به مشکلات بیمه تکمیلی ایثارگران، جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل آنها ؛ گفت : مشکلات این عزیزان همچنان پا برجاست در حالی که در ماده قانونی ١٣ قانون خدمات رسانی به ایثارگران، این موضوع را داریم که تامین صد درصد هزینه های بهداشتی و درمانی در قالب بیمه سلامت، همگانی یا بیمه خاص برای خانواده های شاهد، جانبازان و ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها پیش بینی شده و برعهده دولت گذاشته شده است بنابراین مجلس در بودجه 98 بالغ بر سه هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته بود که متاسفانه تا کنون جمعا 500 میلیارد تومان پرداخت شده است .

نماینده مردم آستانه اشرفیه با تاکید بر اینکه تعیین سقف برای دریافت خدمات بیمه سلامت با همکاری ریاست بیمه سلامت برداشته شده است ؛ خاطرنشان کرد : دیگر هیچگونه سقفی برای خدمات داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری، توانبخشی، بخش‌های عمومی تخصصی و فوق تخصصی سرپایی از سوی سازمان بیمه سلامت تعیین نشده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در پایان با بیان اینکه در بودجه 98 به صورت صد در صدی نمی‌توانستیم منابع مالی پایداری را برای بیمه سلامت محقق کنیم ؛ تصریح نمود : امیدواریم با اجرای سیاست‌های درست و همراهی دولت، بتوانیم در بازه زمانی 2 الی 3 ساله به اهداف و سیاست‌های طرح تحول سلامت دست پیدا کنیم و آن چیزی که باید برای مردم در قالب بیمه همگانی و سلامت مهیا کنیم، تحقق پیدا کند.

انتهای پیام /637