مشی سیاسی واحد بین دولت و مجلس نقطه قوت ایندوره از مذاکرات است
مشی سیاسی واحد بین دولت و مجلس نقطه قوت ایندوره از مذاکرات است
از شواهد بر می آید که گشایشهایی در راه است اما میزان و مقدار رفع موانع غیرقانونی بستگی به همت، اراده، هوشیاری و دقت مذاکره کنندگان کشورمان دارد.

بهارستان آنلاین – کارشناس ارشد مسائل بین الملل با اشاره به آغاز گفتگوهای وین و تاثیر گزارش آژانس بر روند این مذاکرات گفت: آنچه که از روند کارکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی با کشورمان در این سالهای متمادی استنباط می گردد این است که متاسفانه امریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی به هیچ عنوان نمی گذارند نه تنها جایگاه اژانس صرفا متمرکز بر مباحث کارشناسی و منافع عموم ملتها باشد بلکه حتی دیگر مراجع بین الملل را ابزاری برای دستیابی به مطامع استعماری خود قرار داده و می دهند لذا معمولا گزارشات با رویکرد مذکور تنظیم می گردد تا  از آن بهره برداری لازم صورت پذیرد.

سید محمدحسین میرمحمدی، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس نهم در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین در پاسخ به این پرسش که گزارش نهایی آژانس بر ضد کشورمان بوده و اگر گزارش آژانس خلاف واقع و سیاسی باشد ممکن است ایران درباره (ان پی تی) تصمیم جدی بگیرد و از آن خارج شود تا چه حد این اقدام را درست ارزیابی می کنید؟خاطرنشان نمود: خروج ازان پی تی قطعا می تواندبه عنوان یکی از آثار مهم ارائه گزارشات اژانس برمبنای سیاسی و غیرکارشناسی از سوی طرف ایرانی مطرح و به عنوان یک ابزار مهم مورد استفاده قرار گیرد البته رعایت دقیق قوانین مرتبط باموضوع که از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ گردید نیز همواره بایست درنظر مجریان و مذاکره کنندگان قرار گرفته و لزوم اجرایی شدن انها به طرف مقابل نیز تفهیم گردد.

عضو سابق کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اساسا داشتن امید ایجاد انگیزه می کند تا امور مختلف تحت پیگیری و اقدام قرارگیرد ؛ گفت : هر چند که کار سخت باشد لاکن امید ما نبایست تضعیف گردد بلکه مصمم تر از گذشته ضرورت دارد موضوع پیگیری شود چون در نوع  و اصل گفتگو و صحیح بودن اقدامات تردیدی وجود ندارد پس ناامیدی موردی ندارد اما از شواهد اخیر اظهارات مختلف طرفهای مذاکره برمی آید که گشایشهایی در راه است اما میزان و مقدار رفع موانع غیرقانونی بستگی به همت، اراده، هوشیاری و دقت مذاکره کنندگان کشورمان دارد تا تلاش کنند ستانده ها بیشتر از داده ها دراین مرحله باشد .

میر محمدی در پایان ضمن تاکید بر اینکه فرق مهم مذکرات فعلی با دوره قبل در اراده مذاکره کنندگان با لحاظ نگرش حاکم بر روسای جمهور قبلی و فعلی نسبت به طرف مقابل می باشد ؛ خاطرنشان کرد : در دولت قبل اعتماد بی جهت وحتی افراطی به طرف مقابل وجود داشت و اخذ نتیجه و حصول توافق با هر شیوه ممکنه مورد نظر بود اما دردولت فعلی با ملاحظه آسیبهای گذشته اصل برعدم تکرار آنهاست باتوجه باینکه مشی سیاسی واحد بین دولت و مجلس درحال حاضر دولت را مصمم به اجرای قوانین مصوب و مرتبط با موضوع نموده درحالیکه درگذشته چنین نبود و درحال حاضر خود این مطلب یک نقطه قوت مهم است.

انتهای پیام/4059

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین