مقابله با تورم سالانه ۲۰درصدی رکن اصلی برنامه انتخاباتی جمعیت حامیان انقلاب اسلامی است
مقابله با تورم سالانه ۲۰درصدی رکن اصلی برنامه انتخاباتی جمعیت حامیان انقلاب اسلامی است
بنا به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر هشدار شکل گیری آرایش جنگ اقتصادی دشمن بر آن شدیم تا ستاد پدافند مربوط به مقابله با جنگ اقتصادی را در کمیسیون اقتصادی این جمعیت راه اندازی کنیم.

بهارستان آنلاین -علی کیهانیان گفت: بنا بر هشدار رهبر انقلاب نسبت به شکل‌گیری آرایش جنگ اقتصادی دشمن بر آن شدیم تا ستاد پدافند مربوط به مقابله با جنگ اقتصادی را در کمیسیون اقتصادی این جمعیت راه‌اندازی کنیم.

به گزارش بهارستان آنلاین ؛  علی کیهانیان  دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی درباره آخرین تحرکات تشکل متبوع خود اظهار داشت: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر هشدار شکل گیری آرایش جنگ اقتصادی دشمن بر آن شدیم تا ستاد پدافند مربوط به مقابله با جنگ اقتصادی را در کمیسیون اقتصادی این جمعیت راه اندازی کنیم.

وی افزود: جنگ اقتصادی یکی از انواع جنگها در گروه جنگ روانی محسوب شده و نیروی اصلی دشمن عمال نفوذی و یا به تعبیر مقام معظم رهبری پیاده نظام دشمن در ارکان نظام بخصوص در بخش های اقتصادی کشور است.

کیهانیان تصریح کرد: نهادینه شدن تورم و افزایش ۲۰درصدی قیمتها در پایان هر سال و ۴ تا ۶ برابر شدن قیمتها در پایان ۸سال دوره ریاست جمهوری و به تبع آن کاهش ارزش پول کشور میتواند یکی از مصادیق عملکرد نفوذی ها در کشور باشد.

دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی ادامه داد: مقابله با تورم سالانه ۲۰درصدی رکن اصلی برنامه انتخاباتی این جمعیت است که با استفاده از افراد ساده زیست ، پاکدست، مدیر، مدبر و متخصص و متعهد با ایجاد بستری عادلانه فراگیر قابل حل خواهد بود.

وی گفت: بر همین اساس ستاد پدافند جنگ اقتصادی در این جمعیت راه اندازی شد تا از ظرفیت گروههای مختلف مردم و اقشار استفاده گردد.

بزودی مراحل پیشنهادی راهبردی در مقابله با این جنگ را اعلام خواهیم کرد.

انتهای پیام/692