«ممد! کاش بودی و می دیدی!»/ با سرنوشت خوزستان بازی نکنید!
«ممد! کاش بودی و می دیدی!»/ با سرنوشت خوزستان بازی نکنید!
در جنگ ۸ ساله خوزستانی ها بر سر خاک مقابل گلوله های رو به رو ایستادند اما الان بر سر آب به گلوله های پشت سر فکر می کنند.

بهارستان آنلاین –  نوشت: سعید حجاریان فعال سیاسی اصلاح طلب در توئیتی نوشت: ممد! کاش بودی و می دیدی… در جنگ ۸ ساله خوزستانی ها بر سر خاک مقابل گلوله های رو به رو ایستادند اما الان بر سر آب به گلوله های پشت سر فکر می کنند. با سرنوشت خوزستان بازی نکنید!

انتهای پیام/۳۳۲۱