مهاجرین افغان ؛ چالش یا فرصت ؟
مهاجرین افغان ؛ چالش یا فرصت ؟
بسیاری از محلات بزرگ پایتخت و مراکز استانها این روزها تبدیل به محلات مختص افغانی ها و فرزندان آنها شده و این امر چالش بزرگ اقتصادی و امنیتی می تواند به همراه داشته باشد.

محمدامین امین زاده کارشناس مسائل اجتماعی برای بهارستان آنلاین نوشت: مدتی است که افکار عمومی به شدت در مورد جریان مهاجرت همسایه های افغانی حساس شده و موافقان و مخالفان زیادی در این باره اظهار نظر می کنند .فارغ از اندیشه ها و باورهای مردم شریف کشورمان در حفظ حرمت مهمان و دوستی و رفاقت با مهاجرین که یکی از اخلاق و آداب تاریخ پر افتخار کشورمان بوده ،اکنون شرایط به گونه ای رقم خورده است که دیگر مهاجرین محترم افغانی از حالت مهمان و مهاجر خارج شده و زمانی که به عنوان یک فرصت برای عمران و سازندگی محسوب می شدند،امروزه به چالشی جدی برای بافت جمعیتی شهرها به خصوص شهرهای بزرگ تبدیل شده اند.

افغانی ها که معمولاً تمایل عجیب و فراوانی به زاد و ولد و فرزندآوری حتی در شرایط بسیار بد اقتصادی دارند،چنان گوی سبقت را در این زمینه از ایرانیان ربوده اند که بسیاری از محلات بزرگ پایتخت و مراکز استانها این روزها تبدیل به محلات مختص افغانی ها و فرزندان آنها شده و این امر چالش بزرگ اقتصادی و امنیتی می تواند به همراه داشته باشد.

اکنون لازم است تا جریان امنیتی و اطلاعاتی کشور بدون هرگونه پیش داوری یا حب و بغض و ملاحظات خاص ،در این قضیه ورود جدی کرده و تصمیم دقیق و کاربردی برای حل معضل مهاجران افغانی به کشورمان بیندیشد . در گفتارهای بعدی در خصوص چألش های تغییر در ترکیب جمعیتی ،ملاحظات امنیتی ،تصرف فضاهای کاری و تشکیل گعده های خاص توسط ایشان ، تجزیه و تحلیل های بیشتری خواهیم داشت.

انتهای پیام/