ناقضان اصلی حقوق بشر مدعیان امروز حقوق بشری؟
ناقضان اصلی حقوق بشر مدعیان امروز حقوق بشری؟
امروز به بركت وجود جمهوری اسلامی ایران  به یقین می توانیم بگوئیم كه امروز زنان در کشور ما توانسته اند به جایگاه ارزشمند خود در تمامی عرصه های علمی و فناوری ، دینی، فرهنگی ،سیاسی و هنری برسند.

دبیر فرهنگی بهارستان آنلاین درباره  حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد؛گفت : بسیار تعجب آور است که  آمریکا و کشورهای غربی که خود ناقض حقوق بشر هستند،  یک کشور مستقل و دارای حاکمیت را از کمسیون مقام زن حذف می کنند.

لیلا یادگاری این اقدام و رویکرد کشور آمریکا را زیر سوال بردن حق رای کشورهای مستقل در سازمان ملل دانست و خاطرنشان کرد: این سیاست ها و  بدعت هایی که اینروزها  از سوی کشور آمریکا و به ویژه کشورهای غربی برای اعمال فشار به کشورمان شاهد آن هستیم در حقیقت زیر سئوال بردن حق رای آزادانه کشورهای عضو این سازمان و پایین آوردن ارزش آرای این کشورها است.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا و کشورهای غربی در طول تاریخ خودشان همواره مرتکب جنایات بیشمار علیه دولت ها و ملت های مستقل شده اند؛تصریح نمود : امروز سازمان ملل  ابزاری در دست قدرت ها ی بزرگ و کشورهای غربی برای اعمال فشار به کشورهای مستقل شده است و اینها با ابزارهای حقوق بشری اقدام به اعمال فشار بر علیه کشورهای مستقل می کنند.

یادگاری با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی زن را به جایگاه ارزشمند الهی خود رساند؛ خاطرنشان کرد: امروز به برکت وجود جمهوری اسلامی ایران  به یقین می توانیم بگوئیم که امروز زنان در کشور ما توانسته اند به جایگاه ارزشمند خود در تمامی عرصه های علمی و فناوری ، دینی، فرهنگی ،سیاسی و هنری برسند بگونه ای که امروز ما شاهد آن هستیم  که در مهمترین مناصب، زنان مسئولیت داشته و به خوبی از عهده وظائف خود بر آمده اند و توانسته اند شایستگی های خود را در اداره کشور به اثبات برسانند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه امروز دشمنان از  عزت و کرامت و پاکدامنی زن ایرانی به شدت ناراحت  و عصبانی هستند؛ گفت: امروز دشمنان به شدت نگران شده اند و تلاش می کنند که به هر طریقی جلوی پیشرفت های زنان ما را بگیرند تا  زنان ما نتوانند به جایگاه حقیقی خود برسند چراکه امروز  جامعه زنان ایرانی، فرهنگ ظلم ستیزی و کمک به مظلوم را در جامعه نهادینه کرده است  و بعنوان الگوی زنان استکبار ستیز در عالم جلوه کرده است.

انتهای پیام/6316

 

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین