نخبگان برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام نمایند
نخبگان برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام نمایند
از اساتید و علمای برجسته حوزه و دانشگاه، نخبگان و فرهیختگان واقعی کشور در همه استان‌ها تقاضا داریم به طور حداکثری برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام نمایند.

بهارستان آنلاین – جمعی از اعضای بنیاد ملی نخبگان و دانش آموختگان استعدادهای درخشان تحت شبکه راهبردی نخبگان، طی پیامی با بیان اینکه مهاجرت از کشور انتخاب راهگشایی برای پیشرفت ایران نیست، از نخبگان در همه استان‌ها در خواست کردند تا برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام نمایند.
نخبگان برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام نمایند
ایران عزیز ما شرایط حساسی را می گذراند و اگر در بدنه حکمرانی کشور، خون جدیدی که همانا جوانان تازه نفس، نخبه راهبردی، امیدوار و متعهد به آینده ایران هستند، تزریق نشود، نقطه عطف آیندگی کنونی ایران ممکن است از دست برود.

تحریم‌های ظالمانه دشمنان و بدخواهان ایران که بویی از شرف نبرده‌اند از یک‌سو و برخی ناکارآمدی‌های داخلی از سوی دیگر همچون دولبه قیچی، مانع بهره‌مندی از فرصت‌های بی‌شمار و ظرفیت‌های مزیت‌ساز کنونی ایران هستند. رسانه‌های غربی و معاند نیز با تبلیغات و عملیات روانی روزانه در صدد هستند که شادابی و ‌امید به آینده را از مردم و جوانان این مرز و بوم سلب کنند. عاقلانه نیست که انتظار داشته باشیم تغییر در وضع موجود با همان روش‌های قبلی و طرز فکرهای تکراری و غیرمؤثر، تحول امیدبخشی را که مدنظر رهبر معظم انقلاب است در کشور ایجاد شود.

امروز کشور در یک نقطه‌ عطف آیندگی و نه تاریخی قرار داردامروز کشور در یک نقطه‌ عطف آیندگی و نه تاریخی قرار دارد و بیش از هر روز دیگری به رویکردهای خلاق، نوآورانه و دانش‌بنیان برای حل چالش‌های پیش‌رو نیاز دارد.

تحقق حکمرانی دانش‌بنیان مردان و زنان عرصه خود را می‌طلبدتحقق حکمرانی دانش‌بنیان مردان و زنان عرصه خود را می‌طلبد. نخبگان و فرهیختگان، راهبران این مسیر صعب و دشوار هستند. خداوند از علما، نخبگان و دانشمندان نسبت به احساس مسئولیت در قبال مردم و جامعه خود تعهد گرفته است. مردم تکیه‌گاهی جز اندیشمندان و متخصصان برجسته خود ندارند.

نخبگان و متخصصینی که دغدغه حل مشکلات مردم و پیشرفت ایران اسلامی را دارند در شرایط امروزی ضروری است که بیش از گذشته در عرصه حکمرانی حضور جدی داشته باشند و با تکیه بر شرف ذاتی و توانمندی که خداوند در وجود آنها نهاده است به تولید قدرت، ثروت و فرصت برای مردم و جامعه نمایند.

مهاجرت از کشور انتخاب راهگشایی برای پیشرفت ایران نیست بدیهی است که حضور در عرصه حکمرانی که ذاتا جزو دشوارترین عرصه‌های خدمتگزاری است، نیازمند صبر راهبردی؛ کنشگری فعال و امیدواری به آینده در مواجهه با مشکلات موجود کشور است. انتقادات مکرر و غیرسازنده و مشارکت گریزی و یا مهاجرت از کشور انتخاب صحیح و راهگشایی برای پیشرفت ایران عزیز نخواهد بود و بدیهی است که چنین افرادی که رویکردی منفعل داشته و در عوض قدرت‌آفرینی، نگاهشان به دستان صاحبان قدرت است را نمی‌توان نخبه راهبردی دانست.

در عرصه حکمرانی نباید منتظر فرش قرمز بوددر عرصه حکمرانی نباید منتظر فرش قرمز بود چرا که افراد و جریان‌های مختلف که در سال‌های گذشته خود را به ساز و کارهای کسب قدرت و انواع شیپورها، بوق‌ها و برچسب‌زنی‌ها مجهز کرده‌اند ولی عملا برنامه کارآمدی برای اداره قدرت و پیشرفت کشور ندارند میدان را خالی نخواهند کرد.

اعتقاد داریم امروز که در آستانه پیش‌ثبت‌نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم رسالت اجتماعی مهمی بر دوش نخبگان و فرهیختگان راهبردی جامعه است تا مجلس آینده را بیش از مجالس دوره‌های قبل به عصاره فضائل ملت تبدیل نمایند.

نخبگان در همه استان‌ها برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام نماینددر این راستا در قالب یک فراخوان فراگیر از اساتید و علمای برجسته حوزه و دانشگاه، نخبگان و فرهیختگان واقعی کشور در همه استان‌ها تقاضا داریم به طور حداکثری برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام نمایند. شبکه راهبردی فرهیختگان نیز از تمام توان خود برای رایزنی و حمایت‌های انتخاباتی از ثبت‌نام کنندگان و ارایه دوره‌های کوتاه مدت آموزش‌های تخصصی حکمرانی و قانونگذاری برای اساتید و نخبگان ثبت نام کننده بعمل خواهد آورد.

امید است با لبیک شما عزیزان به این فراخوان اجتماعی و سیاسی و شکل‌گیری این هم‌آفرینی بتوانیم تحول چشم‌گیری برای حل مشکلات مردم و پیشرفت ایران اسلامی رقم بزنیم.

شبکه راهبردی فرهیختگان(شرف)جمعی از اعضای بنیاد ملی نخبگان و دانش آموختگان استعدادهای درخشان

انتهای پیام/

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین