هنوز درباره جزئیات سهمیه بندی بنزین تصمیم گیری نشده است
هنوز درباره جزئیات سهمیه بندی بنزین تصمیم گیری نشده است
ابوذر ندیمی با بیان اینکه سهمیه بندی بنزین موضوع تازه ای نیست و مسئله سهمیه بندی برای کالا و خدمات مختلفی در گذشته اجرایی شده است ، گفت : هنوز درباره جزئیات این اقدام تصمیم گیری نشده است .

بهارستان آنلاین – مشاور سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه موضوع سهمیه بندی بنزین پروسه ای را طی کرده و ممکن است زمان ، اشکال و کیفیت اجرای آن تعقییر نماید خاطر نشان نمود : برای تعیین زمان و کیفیت اجرای طرح سهمیه بندی بنزین نیاز به توافق نظر در دولت داریم.

به گزارش بهارستان آنلاین ، ابوذر ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تصمیم دولت در خصوص سهمیه بندی بنزین به رادیو گفتگو گفت : هر تصمیمی دارای ادلهای است و در خصوص بنزین نیز نیازمند اعمال یک فرایند در حوزه تصمیم گیری هستیم که بر اساس واقعیت های مختلفی از جمله واقعیت های اقتصادی ، فرهنگی و قیمت گذاری صورت می پذیرد و این واقعیت ها سبب شده در چند سال گذشته سهمیه بندی بنزین صورت نگیرد.

ندیمی با بیان اینکه سهمیه بندی پیش از آنکه اجرایی شود ، یک نظر کارشناسی محسوب می گردد ، خاطر نشان نمود : تا زمانی که سهمیه بندی بنزین انجام نشده است نمی توانیم در مورد آن به عنوان یک ضرورت صحبت نماییم بنابراین این موضوع پروسه ای را طی کرده و ممکن است زمان ، اشکال و کیفیت اجرای آن تعقییر نماید و برای تعیین زمان و کیفیت اجرای آن نیاز به توافق نظر دولت داریم.

مشاور دکتر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه هنوز درباره جزئیات این اقدام تصمیم گیری نشده است ، تصریح نمود: موضوع سهمیه بندی بنزین به عنوان یک محور گفتگو همچنان وجود دارد اما در حوزه اجرایی هنوز تحقق پیدا نکرده است و در واقع هنوز درباره جزئیات اجرایی این اقدام تصمیم گیری نشده است و در حقیقت بیشتر ابعاد کارشناسی آن در حال حاضر مطرح است.

ندیمی در پایان درباره آثار تورمی سهمیه بندی بنزین نیز گفت : سهمیه بندی بنزین موضوع تازه ای نیست و مسئله سهمیه بندی برای کالا و خدمات مختلفی در گذشته اجرایی شده است . سهمیه بندی گاهی به دلیل کنترل قیمت اعمال می شود و گاهی برای کاهش مصرف یک کالا و برای جلوگیری از آثار بعدی آن مانند کاهش آلودگی هوا یا کاهش قاچاق سوخت ، صورت می پذیرد

انتهای پیام/121

  • نویسنده : امیرحسین عصاریان