واردات خودروهای بی کیفیت جز اهداف مجلس و دولت محسوب نمی شود
واردات خودروهای بی کیفیت جز اهداف مجلس و دولت محسوب نمی شود
ما قطعا در این بخش نظارت خواهیم کرد که قانون در این بخش به درستی عملیاتی شود.

نماینده مردم فسا در  مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه برخی می گویند که در قالب این واردات قرار است خودروهای بی کیفیت وارد کشور شود، اصلا چنین چیزی نیست و اصلا این مسئله جز اهداف مجلس و دولت محسوب نمی شود.
به گزارش جامعه خبری تحلیلی «بهارستان آنلاین» ؛ دکتر حجت الله فیروزی، نماینده مردم شهرستان فسا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به موضوع واردات خودرو و اظهارت برخی افراد در زمینه واردات خودروهای بی کیفیت به کشور بیان کرد: در زمینه تدوین آئین نامه واردات خودرو ما – کمیسیون صنایع و معادن مجلس – جلسات مشترکی را با دولتمردان برگزار کرد.

وی تاکید کرد: بر اساس جلسات و مباحث صورت گرفته، ما قرار است در چند حوزه واردات خودرو داشته باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما قرار است خودروهای هیبریدی،(تمام برقی ) – که البته بیشترین ظرفیت این خودروها برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده که در ان بخش فعال سازی شود – خودرو برای ناوگان حمل و نقل عمومی – جایگزین تاکسی های فعلی – و خودروهای عمومی با رنج قیمت متوسط که عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند را وارد کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اینکه برخی می گویند که در قالب این واردات قرار است خودروهای بی کیفیت وارد کشور شود، اصلا چنین چیزی نیست و اصلا این مسئله جز اهداف مجلس و دولت محسوب نمی شود.

وی تاکید کرد: ما قطعا در این بخش نظارت خواهیم کرد که قانون در این بخش به درستی عملیاتی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افرادی که می خواهند واردات خودرو را انجام دهند،حتما جامعه هدف و مصرف کننده را مدنظر قرار می دهند و خودروهایی را وارد می کنند که در جامعه مورد استقبال قرار گیرد و اگر خودروهایی مورد استقبال مردم به کشور وارد کنند،به مشکل خواهند خورد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تقریبا قرارشده تا خودروهایی با قیمت متوسط به کشور وارد شود تا جامعه بتواند از آن استفاده کند.