وس دیگر چیست؟ حتی یک دقیقه از این کارها نکرده ام!
وس دیگر چیست؟ حتی یک دقیقه از این کارها نکرده ام!
با قاطعیت می‌گویم بنده نه یک ساعت، که حتی یک دقیقه هم در این حوزه فعالیتی نداشته و ندارم. مدعیان مرتبط با نهادهای ارتباطی و امنیتی هم اگر یک برگ سند در این باره داشتند، تا امروز آسمان و زمین را به هم دوخته بودند.

بهارستان آنلاین – مهرداد بذرپاش گفت: با قاطعیت می‌گویم بنده نه یک ساعت، که حتی یک دقیقه هم در این حوزه فعالیتی نداشته و ندارم. مدعیان مرتبط با نهادهای ارتباطی و امنیتی هم اگر یک برگ سند در این باره داشتند، تا امروز آسمان و زمین را به هم دوخته بودند.

به گزارش بهارستان آنلاین ؛ نماینده سابق مردم تهران نوشت: ‌‌در شرایطی که پس از گذشت چند سال عوام‌فریبی، دستان خالی و ناکارآمد مدعیان تدبیر و امید برای ملت رو شده و از سوی دیگر مبارزه‌ای جدی از سوی نظام و دستگاههای نظارتی برای برخورد با ابرمفسدان اقتصادی آغاز شده است، یک شگرد مهم عاملان وضعیت موجود کشور برای فرار از پاسخگویی، اتهام زنی و پنجه کشیدن به صورت منتقدان است.

از جمله، اخیراً رسانه‌ها و کانالهای فیک منتسب به یک مقام دولتی درباره اینجانب اتهام ارتباط با شرکتهای خدمات ارزش افزوده (وس) را مطرح می‌کنند.

با قاطعیت می‌گویم بنده نه یک ساعت، که حتی یک دقیقه هم در این حوزه فعالیتی نداشته و ندارم. مدعیان مرتبط با نهادهای ارتباطی و امنیتی هم اگر یک برگ سند در این باره داشتند، تا امروز آسمان و زمین را به هم دوخته بودند.

آنها آدرس انحرافی می‌دهند تا مگر تشت رسوایی و فساد خودشان چند روزی دیرتر از بام سقوط کند.

تا که ردّ سم اسبت گم کنند
ترکمانا نعل را وارونه زن
انتهای پیام /586