پروژه انتقام از مدیرانی که عناصر ناپاک را برمسند نمی نشانند کلید خورد
پروژه انتقام از مدیرانی که عناصر ناپاک را برمسند نمی نشانند کلید خورد
در امتداد هجمه ها  و فشارهایی که به تازگی نسبت به مدیریت نفت کشور صورت می گیرد به قراینی برمی خوریم  که گواه واقعیت تلخ کلید خوردن "پروژه انتقام از مدیران بالادستی نفتی" که عناصر ناپاک را بر مستند امور قرار نداده است  می باشد.

بهارستان آنلاین- یک کارشناس سیاست و امور داخلی  در این باره می گوید تجربه سالهای دور گواه آن است که  واکنش عناصر مخرب در مجموعه ها که در هر  تمامی دولتها صرفا برای  تامین مکنونات خود به بقا می اندیشند و برای پنهان کردن  باطن آلوده خود حیله های فریبنده و رنگارنگی داشته اند زمانی تند و قهری تر شده  که ارده ای مانع خواسته های باطل آن ها است.
به گفته وی خانه نفت کشور به کرات محل جولان این افراد بوده و بارها شاهد بوده ایم که با اراده ملت بدست امانتداران منتخب مردم دست شخص و اشخاص غیر مومن از آن کوتاه شده است. باید هوشیار بود، چرا که  در وضعیت فعلی امور را برمنوال قبل و باب طبع افراد معلومالحال نیست  بنابراین سیاست اتخاذی آنها انتقام از مدیران شایسته و بازدارنده آنها است. هرچند عقیده داریم  این راهبرد آنها به زودی و در نهایت خود  اسباب رسوایی و قطع همیشگی دست این عناصر از سرمایه ملت فراهم می آورد و همه از “پروژه انتقام از مدیران بالادستی نفتی” که عناصر ناپاک را بر مستند امور قرار نداده اند آکاهی می یابند.
وی می افزاید به موازات این رخداد ها رد پای افراد همرنگ با  این عناصر در مجموعه وزارتخانه های دیگر دیده شده است؛  افراد معلوم الحالی از همین حلقه  که درپی دریافت حکم و مسئولیت در ساختمان وزارت ورزش و جوانان در حال تردد هستند.

انتصاب مدیران مسئله دار

به گفته وی جولان این افراد به حدی ادامه یافته که در پارهای موارد دیده می شود به رغم آنکه مسائل اخلاقی نسبت به افراد مطرح است اما با حکم های فراقانونی و  بدون تاییده دستگاه های نظارتی انتصاب شده اند.
تنها در یک مورد  مورد فردی که 11 سال است دو شناسنامه و دو تابعیت دارد و در علاوه بر آن  پرونده شکایت علیه او به اتهام تعرض جنسی  همچنان  مفتوح است درآستانه دریافت حکم مشاور وزارتخانه قرار می گیرد و پاسخ مسئولان کوتاه نظر و یا مغرض! به دلسوزان معترض به این انتصابات و حذف مدیران خدوم این باشد که  “هیچ اشکالی در تصمیمات وجود ندارد بلکه شما  بیمارهستید و باید به دکتر مراجعه کنید”.
این کارشناس سیاست و امور داخلی در این باره می گوید نا گفته پیداست که این گروه بواسطه دایره نفوذ خود قدرت دارند و همین امر موجب شده است  راه دفاع از  حقوق ملت به عنوان امانت  دشوار بنماید اما به گفته وی حال که  کار این افراد به جایی رسیده است که به صراحت می گویند  بواسطه نفوذ خود در هیئت رئیسه مجلس  استیضاح  یا رد استیضاح وزیر در ید قدرت آنها است  سزاوار است فریاد برآوریم تا ملت بدانند چه افراد و گروه هایی هستند که از وزیر و وزارتخانه باج خواهی می کنند. این کارشناس سیاسی با ارایه این وی بااعلام این گزارش تاکید دارد که  میدان مقابله با یاغیان انقلاب و دزدان  بیت المال هیچ گاه خالی از مجاهد نبوده و دست افرادی که  ردپای آنها در وزارتخانه های دولت دیده می شود به زودی بااراده ملت کوتاه می شود. این ردپا همان ردپایی است که در ابتدای امر  در صداو سیما دیده شد. همان هایی که دربرابر اصلاحات ساختاری سازمان مقاومت داشته و با حذف مدیران شایسته امر برآنها مشتبه گشت که می توانند با ایجاد پرو پاگاندای سیاه میدان را از اصلاح گران واقعی خالی کنند.

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین