پرکار ترین نماینده مجلس دهم و سردار توسعه و سازندگی سیرجان و بردسیر
پرکار ترین نماینده مجلس دهم و سردار توسعه و سازندگی سیرجان و بردسیر
شهباز حسن پور بیگلری سردار توسعه و سازندگی شهرستان های سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در ایجاد بازار کار و سرمایه گذاری و اشتغال جوانان عنوان پرکار ترین نماینده مجلس دهم را بخود اختصاص داده است.

بهارستان آنلاین – شهباز حسن پور بیگلری نماینده شهرستان های سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیش از ۵۰۰ تذکر شفاهی و کتبی و مراجعات مردمی و ارتباط با مردم و ایجاد بازار کار و سرمایه گذاری و اشتغال ، عنوان پرکار ترین نماینده مجلس دهم را بخود اختصاص داده است وی را در حوزه انتخابیه به عنوان سردار توسعه و سازندگی می شناسند.

انتهای پیام / 992